PL EN
REVIEW PAPER
VICTIMOLOGICAL ASPECTS OF CYBECRIME
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2014-12-05
 
 
SBN 2014;6(2): 33-60
 
KEYWORDS
ABSTRACT
We analyze the phenomena associated with the development of the Internet with particular emphasis on cybercrime and cyberterrorism. Were also discussed psychological and victimological aspects of crime in cyberspace. An analysis of threats and risks with regard to subjective and situational factors is presented.
 
REFERENCES (28)
1.
M. Sowa, Odpowiedzialność karna sprawców przestępstw internetowych, Prokuratura i Prawo 202, nr 4, s. 62–79.
 
2.
J. Arquilla, D.F. Ronfeldt, The Adwent of Netwar, Santa Monica, Calif., 1996.
 
3.
B. Hołyst, Terroryzm, t. 1, Warszawa 2009, s. 754.
 
4.
M. Białkowski, Haking – przestępczość nowych czasów, Przegląd Policyjny, 2002, nr 12, s. 138–148.
 
5.
Information Warfare, Thunders Mouth Press, New York 1996.
 
6.
M. Byczkowski, Bezpieczeństwo systemów sieciowych, Postępy Kryminalistyki, 1997, nr 1, s. 62–73.
 
7.
K. Buchała, A Zoll, Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, t. 1, Warszawa 1998.
 
8.
J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Warszawa 1998.
 
9.
R. Kraut, M. Patterson, V. Lundmark, S. Kiesler, Internet paradox: A social technology that reduces social involvment and psychological well-being, American Psychologist, 1998, nr 53, s. 1017–1031.
 
10.
P. Wallace, Psychologia Internetu, Poznań 2001.
 
11.
S. Juszczyk, Nowoczesne media dydaktyczne w edukacji lingwistycznej, Kognitywistyka i Media Edukacji, 1993, s. 107–109.
 
12.
D. Sloan, Introduction: On raising critical questions about the computer in education, w: D. Sloan (red.), The Computer in Education. A critical Perspective, New York 1985.
 
13.
J. Morbitzer, Technologia informacyjna – kodeks zagrożeniowym, w: J. Migdałek, B. Kędzierska (red.), Informatyczne przygotowanie nauczycieli w okresie zmian i transformacji, Kraków 2002.
 
14.
J. Morbitzer, Technologia informacyjna, Warszawa 1998.
 
15.
M. Tanaś, Medyczne skutki uboczne kształcenia wspomaganego komputerem, Toruńskie Studia Dydaktyczne, 1993, s. 107–109.
 
16.
J. Bobryk, Technika elektroniczna, komunikacja masowa a procesy psychiczne, w: I. Kurcz, J. Bobryk (red.), Psychologiczne studia nad językiem i dyskursem, Warszawa 2001.
 
17.
D. Shenk, Data Smog. Surviving for Information Glut, San Francisco 1998.
 
18.
R. Pachociński, Czy szkoła przygotowuje do zmian?, Społeczeństwo Otwarte, 1997, nr 4 s. 35–39.
 
19.
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1994, s. 248.
 
20.
B. Siemieniecki, Edukacja humanistyczna i komputery, w: J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, Edukacja medialna, Toruń 2002, s. 183.
 
21.
G.A. Marcoulides, Measuring computer anxiety: the Computer Anxiety Scale, Educational and Psychological Measurement, 1989, nr 49, s 733–740; G.A. Marcoulides, B.T. Mayes, R.L. Wiseman, Measuring computer anxiety in the work environment, Educational and Psychological Measurement, 1995, nr 55, s. 604–810.
 
22.
A. Jakubik, Zespół uzależnienia od internetu, Studia Psychologica, 2002, nr 3, s. 133–142.
 
23.
K. Majgier, Internet jako przestrzeń komunikacyjna, Przegląd psychologiczny, 2000, nr 43, s. 157–172.
 
24.
J. Mellibruda, Nałogowa osobowość naszych czasów, Nowiny Psychologiczne, 1996, nr 2, s. 5–14.
 
25.
J.S Shapiro, Loneliness: Paradox or artifact?, American Psychologist, 1999, nr 54, s. 782–783.
 
26.
K.S Young, Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction and Winning Strategy for Recovery, New York 1994.
 
27.
E. Reid, Communication and communities Internet Relay Chat: Construciting communities, w: P. Ludlow (red.), Conceptual Issues on the Electronic Frontier, Melbourne 1996.
 
28.
M.H. Dembo, Stosowana psychologia wychowawcza, Warszawa 1998.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top