PL EN
REVIEW PAPER
CURRENCY WARS IN THEORY AND PRACTICE OF ECONOMIC WARFARE
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2014-05-15
 
 
SBN 2014;5(1): 513-528
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Wars and conflicts are widespread and present in the history of the world from the very beginning. The only thing that is different is the way this wars are conducted. We live in the era of globalization and intensification of international links that enables and facilitate conducting wars and conflicts using economic means, mainly through currency manipulation. The outbreak of economic or currency war has a huge impact on lives of the average man in almost all countries of the world. Currency war on a large scale can lead not only to deep crisis of global economy but it can also cause global economic chaos. That is why, the issue of currency wars requires interdisciplinary research on the part of representatives of various sciences.
 
REFERENCES (18)
1.
Z. Bako, Wojna ekonomiczna, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1983.
 
2.
J. Chmurkowski, Embargo strategiczne, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1973.
 
3.
Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, http://www.dtic.mil.
 
4.
M. Dunin-Wąsowicz, Instrumentarium geoekonomiczne w polityce monetarnej i kursowej państwa: wojna walutowa vs. kooperacja, [w:] E. Haliżak (red.), Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 
5.
C.J. Hitch, R.N. McKean, Ekonomika obrony w erze jądrowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1965.
 
6.
J. Kirshner, Currency and coercion in the twenty-first century, “EUI Working Paper” 2005, nr 13.
 
7.
A.B. Kisiel-Łowczyc, Współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 
8.
D.K. Lieu, The Sino-Japanese currency war, “Pacific Affairs”, 1939, t. 12, nr 4.
 
9.
F. Majchrzak, W sprawie definicji wojny gospodarczej, [w:] Wojna gospodarcza, materiały z konferencji wykładowców ekonomiki obrony, Wojskowa Akademia Polityczna, Warszawa 1984.
 
10.
W.N. Medlicott, The economic blockade, His Majesty’s Stationery Office, Londyn 1952.
 
11.
Możliwości i techniki zbrojeń amerykańskich w wojnie ograniczonej, Materiały konferencyjne American Ordnance Associaton, Nowy Jork 1957.
 
12.
J. Rickards, Wojny walutowe: nadejście kolejnego globalnego kryzysu, tłum. M. Lipa, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
 
13.
W. Stankiewicz, Ekonomika wojenna, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1981.
 
14.
Słownik ekonomiczny, http://www.investopedia.com.
 
15.
Słownik ekonomiczny PWN, http://biznes.pwn.pl.
 
16.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2009.
 
17.
D. Strauss-Kahn, Wywiad dla magazynu „Stern”, 18 listopada 2010.
 
18.
J. Wheatly, Brazil in “Currency War” Alert, “Financial Times”, 27 września 2010.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top