PL EN
REVIEW PAPER
SELECTED MILITARY TRANSPORT AS AN IMPORTANT PART OF POLAND'S DEFENSE EXPENDITURE IN 2012-2022
Ewa BROŻYNA 1, B-D
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2023-03-01
 
 
Final revision date: 2023-03-14
 
 
Acceptance date: 2023-03-14
 
 
Publication date: 2023-03-14
 
 
Corresponding author
Ewa BROŻYNA   

Wojskowa Akademia Techniczna, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 -908, Warszawa, Polska
 
 
SBN 2023;27(1): 33-44
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Every year Poland allocates funds for the maintenance and modernization of the army. The aim of the article is to analyze changes in the size and structure of Poland's defense spending over the years 2012-2022, with particular emphasis on spending on military means of transport. A forecast of the amount of defense spending for the coming years will also be presented. Taking up this topic seems justified due to the fact that in connection with Russia's aggression in Ukraine, the defense policy of NATO member states, including Poland, is changing dynamically. There is a clear trend towards increasing defense spending and expanding military potential, as well as towards technical modernization of the army. The further part of the article also presents selected ordered or recently acquired means of transport for the Polish Army. The article is of a review character and has been prepared on the basis of an analysis of source documents, literature on the subject and statistical data. The following research hypotheses were adopted in the work: Poland's defense spending has an upward trend. Military transport means constitute an important part of Poland's defense expenditure. In recent years, Poland has been acquiring modern military means of transport. The acquisition of military helicopters is an important goal for which Poland's defense spending is allocated. Poland's defense spending will be increased in the coming years. All hypotheses put forward in this article have been confirmed. A detailed analysis has shown that Poland's defense expenditures have an upward trend and an important part of these expenditures are military means of transport, in particular military helicopters. It has also been proven that in recent years Poland has signed many costly contracts for the acquisition of modern military means of transport. Everything indicates that the upward trend in Poland's defense spending will continue to be visible in the near future. It can also be expected that new means of transport will be acquired and the existing ones modernized.
 
REFERENCES (20)
1.
32 śmigłowce AW149 [online]. Dostępne pod adresem: https://wydatki-obronne.pl/32-... [dostęp: 08.02.2023].
 
2.
Avgeek, 2022, Pierwszy Lockheed C-130H Hercules dotarł do Polski [online]. Rynek Lotniczy. Dostępne pod adresem: https://www.rynek-lotniczy.pl/... [dostęp: 07.02.2023].
 
3.
Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, PDIOSS [online]. Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Dostępne pod adresem: https://cdissz.wp.mil.pl/pl/pa... [dostęp: 08.02.2023].
 
4.
Dereń. J., 2012. Standaryzacja w siłach zbrojnych sojuszu w aspekcie planowania obronnego NATO. Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 3/2012, s. 27-28.
 
5.
MILMAG, 2022, Umowa na kolejne wozy ewakuacji medycznej [online]. MILMA The Military Magazine. Dostępne pod adresem: https://milmag.pl/umowa-na-kol...%.
 
6.
20rannych%20z,podstawowych%20czynno%C5%9Bci%20%C5%BCyciowych%20przez%20za%C5%82og%C4%99%20pojazdu%20%28Przekazanie%20Rosomak%C3%B3w-S%29 [dostęp:07.02.2023].
 
7.
MON, 2019, 524 miliardy złotych na modernizację Wojska Polskiego do 2035 roku [online]. Ministerstwo Obrony Narodowej. Dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-... [dostęp: 08.08.2023]. MON, 2021, Kolejne śmigłowce Black Hawk trafią do Sił Zbrojnych RP [online]. Ministerstwo Obrony Narodowej. Dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-... [dostęp: 08.02.2023].
 
8.
MON, 2022, 32 nowoczesne śmigłowce AW149 dla lotnictwa Wojsk Lądowych [online]. Ministerstwo Obrony Narodowej. Dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-... [dostęp: 07.02.2023].
 
9.
Muczyński. R., 2021. Umowa na kolejne Black Hawki dla Wojsk Specjalnych [online]. MILMAG The Military Magazine. Dostępne pod adresem: https://milmag.pl/umowa-na-kol... [dostęp: 08.02.2023].
 
10.
NATO, Defence Expenidture of NATO Countries (2014-2022), s. 13-14.
 
11.
Oziębło, M., Bartosiewicz P., 2016. Wydatki obronne w Polsce w latach 2005-2016. Systemy Logistyczne Wojsk nr 45/2016, s. 148.
 
12.
Płaczek, J., 2022. Wydatki wojskowe jako standard oceny poziomu obronności w państwach NATO w latach 2015-2020. W: A. Radomyski, D. Bogusz, D. Górczyński, red. Wybrane aspekty bezpieczeństwa, Dęblin, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, s. 82.
 
13.
Radomyski, A., Płaczek, J., Wetoszka, A., 2022. Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Dęblin: Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, s. 106 i 125.
 
14.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie militaryzacji, Dz.U.2022.1198.
 
15.
SIPRI Military Expenditure Database.
 
16.
Stańczyk, K., 2015. Racjonalizacja gospodarki finansowej wojska, Warszawa: Ementon, s. 113-114.
 
17.
Strembski, M., 2022. Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2022 roku – samoloty transportowe [online]. Portalmilitarny.pl. Dostępne pod adresem: https://portalmilitarny.pl/wia... [dostęp: 07.02.2023].
 
18.
Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r.
 
19.
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny, Dz.U.2022.0.2305.
 
20.
Widzyk, A., 2023. Die Welt: Polska zbroi się najszybciej w NATO [online]. Rzeczpospoilta. Dostępne pod adresem: https://www.rp.pl/biznes/art37... [dostęp: 07.02.2023].
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top