PL EN
REVIEW PAPER
SOLUTIONS AND ACTIONS IN THE SCOPE OF SOCIAL POLICY IN THE CONTEXT OF INTERNAL SECURITY OF THE STATE
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2023-04-05
 
 
Final revision date: 2023-04-20
 
 
Acceptance date: 2023-04-21
 
 
Publication date: 2023-04-21
 
 
Corresponding author
Karolina Agnieszka NASTAJ-SAŁEK   

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400, Tarnobrzeg, Polska
 
 
SBN 2023;27(1): 45-56
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the article is to determine the definitional scope of social policy and to analyze the directions, instruments and factors that affect the nature of social policy in the field of internal security. The main research problem is the question: What solutions and programs in the field of social policy can improve social security? The paper presents the main hypothesis, which assumes that effective solutions in the field of social policy can have a positive impact on improving social security. An additional hypothesis states that programs supporting people at risk of social exclusion, such as social benefits, activation programs or construction of social housing, can reduce the level of crime and violence in society. In each country, the defense system has a significant impact on the formulation of social policy. What counts is the political situation in the country, whether the defense system is strong and whether there is a possibility of an attack from a neighboring country. The national defense system affects the formulation of social policy in two ways. First, because a large part of the national income is spent on the defense sector, it is impossible to adopt social programs without the necessary financial support for the adoption and implementation of social policies. Secondly, the government has to devote a lot of attention to the defense sector, which is why it remains socially neglected. The field of social policy is vast. In fact, it is largely used to define society. It covers most of what the community does collectively to protect its most vulnerable members, but it must also meet the social needs of all. used at work. The article also uses the document analysis method.
 
REFERENCES (23)
1.
Auleytner J. Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.
 
2.
Bonilla A., Social Protection: A Life Cycle Continuum Investment for Social Justice, Poverty Reduction and Sustainable Development, International Labour Organisation, Geneva 2003.
 
3.
Devereux, S., R. Sabates-Wheeler, Editorial Introduction: Debating Social Protection, Institute of Development Studies, Falmer 2007.
 
4.
Fedan R., Zarządzanie publiczne w procesie kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego, ”Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2011, nr 20.
 
5.
Firlit-Fesnak G. M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna, PWN, Warszawa 2009.
 
6.
Gabryszczak R. D. Magierka, Europejska polityka społeczna, Difin SA, Warszawa 2011.
 
7.
Golinowska S. Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 
8.
Mares, I., Carnes, M.E. Social Policy in Developing Countries, ,,Annual Review of Political Science’’ 2009, nr 12 (1).
 
9.
Męcina J. Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III RP, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 
10.
Orczyk J. Polityka społeczna, uwarunkowania i cele, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008.
 
11.
Rajkiewicz A. Istota polityki społecznej – wczoraj i dziś, w: Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 1998.
 
12.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020 [online]. Dostępne pod adresem: https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok..., [dostęp: 07.03.2023].
 
13.
Supińska J. Debaty o polityce społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013.
 
14.
Supińska J. Dylematy polityki społecznej, IPS UW, Warszawa 1991.
 
15.
Szarfenberg R. Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2008.
 
16.
Sześciło D., Mednis A., Niziołek M., Jakubek-Lalik J., Administracja i zarządzanie publiczne, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 
17.
Szumlicz T. O modelach polityki społecznej i pożądanej redystrybucji dochodów, [w:] Głąbicka K. M. Grewiński (red.), Wokół polityki społecznej, Politechnika Radomska, Warszawa–Radom 2008.
 
18.
Turnowiecki W. Polityka społeczna, GWSH, Gdańsk 2002.
 
19.
Wiśniewski B., Zalewski S. Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowy i zadań administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2006.
 
20.
Wnuk-Lipiński E. Demokratyczna rekonstrukcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 
21.
Wood, G., Gough, I. A Comparative Welfare Regime Approach to Global Social Policy, ,,World Development’’ 2006, nr 34 (10).
 
22.
Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Instrumenty polityki społecznej [online]. Dostępne pod adresem: https://wsgn.files.wordpress.c..., [dostęp: 05.03.2023].
 
23.
Yerkes, M.A., Nelson, K., Nieuwenhuis, R., Where to from here? Social policy research in future European societies. In Social Policy in Changing European Societies, Edward Elgar, Cheltenham 2022.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top