PL EN
REVIEW PAPER
FINANCING SOURCES AL-QAEDA
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2013-12-01
 
 
SBN 2013;4(1): 285-300
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the goals, reasons for the creation and activities of Al-Qaeda. The diversified sources of financing for this world's most famous terrorist organization were also analyzed. She presented a new dimension of terrorism, concerning the scope and manner of activity, the number of insiders and the spectacular nature of the actions carried out. Until now, no terrorist organization in the world has intimidated such a large group of people at the same time. The aim of the article is to present the sources of funding for al-Qaeda.
 
REFERENCES (12)
1.
T. Bąk, Oblicza terroryzmu, Wyd. Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość2011.
 
2.
E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz, Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 
3.
W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2009.
 
4.
R. Ehrenfeld, Founding Evil, How Terrorism Is Financied, Bonus Books, California2003.
 
5.
K. Liedel, P. Piasecka, T. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, Difn, Warszawa 2011.
 
6.
M.J. Malinowski, R. Ożarowski, W. Grabowski, Ewolucja terroryzmu na przełomieXX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 
7.
J. Szafrański, Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2007.
 
8.
L.A. Villamarin Pulido, Sieć Al Kaida, Wydawnictwo Wołoszański, Warszawa 2008.
 
9.
P.L. Williams, Al Kaida – międzynarodowy terroryzm, zorganizowana przestępczośći nadciągająca apokalipsa, Wydawnictwo ZYSK i S-KA, Poznań 2007.
 
10.
J.W. Wójcik, Przeciwdziałanie fnansowaniu terroryzmu, Ofcyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
 
11.
Terrorist Financing, “Financial Action Task Force”, 29 February 2008.
 
12.
F. Zakaria, Te New Rules of Engagement, “US Newsweek”, 6 grudnia 2001.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top