PL EN
REVIEW PAPER
THE AFGHANISTAN IN SECURITY POLICIES OF REGIONAL POWERS OF THE CENTRAL AND SOUTHERN ASIA
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2014-05-15
 
 
SBN 2014;5(1): 87-112
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is an attempt to present the way in which regional powers in Central and South Asia: Russia, Iran, China, Pakistan and India perceive the problem of Afghanistan after the ISAF mission in 2014. It can be concluded that, despite the conflict, a variety of political and military priorities, regional powers, Iran, Pakistan, India, or aspiring to be among the world powers Russia and China, in their policies towards Afghanistan, there is a common point that connects these countries in an effort to maintain the current status quo. It is the fear of destabilizing the region after the withdrawal of ISAF forces after 2014 despite declared by local potentates resentment against the presence of NATO forces in the foothills of the Hindu Kush, both India, China, Pakistan, Iran, and even Russia are in fact satisfied that it is Western troops take the brunt of the fight against the Taliban and al-Qaida, stopping the threat of spillage extremism in the region. Companies from these countries, by protecting NATO military may exploit local wealth, as well as implement aid policies of their countries. In this way, the soft power of local powers in Central Asia was carried out under the protection of NATO. No ISAF force can cause the fiery mutual relations of Afghanistan with its neighbors, mainly from Pakistan and Iran. These countries possess nuclear weapons. All this poses a threat to regional security, and even the world
 
REFERENCES (22)
1.
Analiza BBN nt. nowej strategii działania Al-Kaidy w Afganistanie, luty 2011 r., http:// www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=6440 (dostęp: 9 maja 2011 r.).
 
2.
B. Chrabota, Pakistan − sojusznik naszych wrogów, „Newsweek”, 26.11.2011.
 
3.
A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, Analiza nt. polityki Iranu wobec Afganistanu, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Departament Analiz Strategicznych, Warszawa 2010.
 
4.
W. Górecki, Coraz dalej od Moskwy. Rosja wobec Azji Centralnej, „Prace OSW” 48, marzec 2014.
 
5.
K. Hołdak, Indie – nowe mocarstwo?, „Bezpieczeństwo Narodowe”, II − 2006/2.
 
6.
W. Jagielski, Wyjątkowo krwawe lato w Afganistanie, „Gazeta Wyborcza” 25.06.2008, http://www.wyborcza.pl/, 15.04.2009.
 
7.
W. Jagielski, Za ile lat w Afganistanie będzie bezpiecznie?, „Gazeta Wyborcza” 9.07.2007, http://wyborcza.pl/, 15.04.2012.
 
8.
D. Jankowski, Pakistan – destabilizator czy nadzieja regionu, „Biuletyn Opinii”, IV 2008.
 
9.
B. Kruszyński, Nowa strategia USA w Afganistanie i Pakistanie a potencjalne zagrożenia, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych UAM, Rocznik II/2010.
 
10.
P. Kugiel, Rosnąca rola Indii w zmieniającym się porządku międzynarodowym, „Biuletyn PISM”, Nr 12 (761), 7 lutego 2011.
 
11.
M. Menkiszak, Afgański problem Rosji. Federacja Rosyjska wobec problemu Afganistanu po roku 2001, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2011.
 
12.
NATO nadal współpracuje z Rosją w Afganistanie, defence24.pl, dostęp 3.04.2014.
 
13.
T. Otłowski, Nowa strategia Al-Kaidy wobec Pakistan, „Bezpieczeństwo Narodowe”, II – 2011.
 
14.
T. Otłowski, Nowa strategia Al-Kaidy wobec Pakistanu, Departament Analiz Strategicznych BBN, II 2011.
 
15.
P. Pacuła, Interesy Stanów Zjednoczonych w regionie Azji Środkowej, „Bezpieczeństwo Narodowe” III-IV-2007 /5-6.
 
16.
J. Pawlicki, Nowa strategia NATO rodzi się w Krakowie, „Gazeta Wyborcza” 20.02.2009, http://wyborcza.pl/.
 
17.
J. Pawlicki, Pakt radzi, co zrobić z Afganistanem, „Gazeta Wyborcza” 20.02.2009, http:// wyborcza.pl/, 15.04.2009.
 
18.
A. Rashid, Talibowie. Wojujący islam, ropa naftowa i fundamentalizm w środkowej Azji, Kraków 2002.
 
19.
W. Rodkiewicz, Ideologiczna konfrontacja i pragmatyczna współpraca – recepta Moskwy na relacje z Waszyngtonem, „Tydzień na Wschodzie”, OSW, 6.03.2013.
 
20.
K. Strachota, Chiny a Azja Centralna, Dorobek dwudziestolecia, „Prace OSW” 45, 2011.
 
21.
K. Strachota, Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy, „Tydzień na Wschodzie”, OSW, http://www.osw.waw.pl/pl/publi... szczyt- -szanghajskiej-organizacji-wspolpracy, 13.06.2012.
 
22.
W. Zaborowski, Polityka Chin wobec Afganistanu w kontekście zakończenia misji ISAF, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr III-IV (23-24), 2012.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top