PL EN
REVIEW PAPER
THE ANALYSIS OF POLAND’S SAFETY IN RELATION TO VICINITY OF UKRAINE
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2021-08-25
 
 
Corresponding author
Natalia KUCIŃSKA   

Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Głeboka 45, 20-080, Lublin, Polska
 
 
SBN 2021;21(3): 99-115
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The purpose of this article is to characterise the influence of the Ukraine’s vicinity on the safety of Poland. The article presents both positive and negative aspects of Polish-Ukrainian relations, as well as defines terms from the scope of geopolitics and safety. The article also describes Polish-Ukrainian relations and international positions of both countries, as well as draws attention to threats from the side of Ukraine and possible ways to counteract them. The article ends with results of a poll that examined the feeling of safety among the students of PWSZ Chełm. The first part of the article is focused on aspects theoretical and definitional. Attention in it was drawn to how defined was and is geopolitics, what are the fields of it. Based on a multitude of definitions there is possible thesis, that this is idea hard to define in one, correct way. Because it could be emphasized other aspects of geopolitics, which will not be a mistake. The situation is similar in the case of the concept of security, it is also difficult to define unequivocally. It concerns on many domains of human life, what causes, that every definition is both correct and wrong. The next part of the article contains a general description of Poland and Ukraine, and then their mutual relations after 1991, from the moment the Ukraine gained independence. It resemble a sine wave because the periods of good and intense cooperation are intertwined with moments of cooling down the relations and with the reduction of cooperation. The third part presents threats to the security of Poland resulting from the vicinity of Ukraine and possible ways of counteracting them. Examples of political, economic and social risks are supported by descriptions of various types of events that have occurred in the past. The last part presents the results of the survey examining the sense of security among the students of the PWSZ Chełm. It was consisted of six questions. People were asked about their gender, place of residence, the visibility of people of Ukrainian nationality in their immediate vicinity, the sense of security in their place of residence, the impact of Ukraine's neighborhood on security, and asked to indicate the greatest, in the opinion of the interviewees, threat to Polish security from the Ukrainian side.
 
REFERENCES (49)
1.
Bartosiak, J. Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, Zona Zero, Warszawa 2018.
 
2.
https://www.bbn.gov.pl/pl/bezp...- BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html. [dostęp: 2.01.2021].
 
3.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013.
 
4.
 
5.
Brzeziński, Z. Wielka Szachownica, Politeja, Warszawa 1998.
 
6.
Cziomer, E. Zyblikiewicz, L. W. Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 2007.
 
7.
http://database.ukrcensus.gov..... pdf. [dostęp: 13.04.2021].
 
8.
 
9.
 
10.
 
12.
https://encyklopedia.pwn.pl/ha.... html. [dostęp: 16.04.2021].
 
13.
 
14.
https://encyklopedia.pwn.pl/ha...; 4575160.html. [dostęp: 15.04.2021].
 
15.
 
16.
Fehler: W. O pojęciu bezpieczeństwa państwa. [w]: [red.] W. Śmiałek, J. Tymanowski, Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej, Adam Marszałek, Toruń, 2002.
 
17.
 
18.
Haliżak, E. Geoekonomika – nowy wymiar bezpieczeństwa narodowego Polski, [w:] Haliżak, E. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski: geopolityczne i geoekonomiczne uwarunkowania, Adam Marszałek, Toruń 1995.
 
19.
Haliżak, E. Kuźniar, R. (red), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 
20.
Informacja statystyczna za 2020 r., Komenda Główna Straży Granicznej, Warszawa 2021, https:// www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206,Statystyki-SG.html. [dostęp: 21.05.2021].
 
21.
Jakubczak, R. Flis. J. (red) Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie. Bellona, Warszawa 2006.
 
22.
Jaroszewicz, M. Małynowska, O. Najnowsza migracja z Ukrainy do Polski: (nie)stały fenomen?,https:// www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Forum%20Idei/Najnowsza%20 migracja%20z%20Ukrainy.pdf [dostęp: 04.05.2021].
 
23.
Klimecki, M. Polsko-ukraińska wojna o wschodnią Galicję 1918–1919 r. Polskie spojrzenie, [w:] Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 18/2009.
 
24.
Kitler, W. Bezpieczeństwo Narodowe RP, Podstawowe kategorie, Uwarunkowania, System. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2011.
 
25.
Kompała, D. Pojmowanie bezpieczeństwa militarnego, Obronność. Zeszyty Naukowe 3(15) /2015.
 
26.
Krzykowski, P. Kubaszczyk, T. Żyła, M. Ukraina jako obszar walki o wpływy i rywalizacji międzynarodowej, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2019.
 
27.
Macała, J. Czym jest geopolityka? Spory wokół jej definicji. [w:] (red). Z. Lach, J. Wendt, Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2010.
 
28.
Makar, J. Współczesne stosunki ukraińsko-polskie w kontekście procesów integracji europejskiej, Wschód Europy, Vol 2, No 2 (2016).
 
29.
Mironowicz, E. Polityka zagraniczna Ukrainy. 1990-2010, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2012.
 
30.
Moczulski, L. Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 2010.
 
31.
 
32.
 
33.
 
34.
 
35.
J. Skrzyp, Geostrategiczne położenie Polski, Warszawa 1998.
 
36.
Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2020 r. Stan w dniu 30 czerwca: https://stat.gov.pl/obszary-te...- naturalny-wprzekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30-06-2020,6,28.html. [dostęp:16.04.2021].
 
37.
 
38.
http//www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9142,Skuteczni-i-nowoczesni-Straz-Graniczna-w-prz ededniutrzydziestolecia.html?fbclid=IwAR3YjzfDScjesTJ9gRGmkpFrwQobwg1zln6xVfqJ2Rz NUbfpip14LtTlif [dostęp: 16.05.2021].
 
39.
Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa Polski. [w:] Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.
 
40.
Sykulski, L. Geopolityka. Słownik terminologiczny, PWN, Warszawa 2009.
 
41.
Sykulski, L. Geopolityka – zakres znaczeniowy pojęcia [w:] (red). Sykulski, L. Przestrzeń i polityka, Czynnik geograficzny w badaniach geopolitycznych, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2013.
 
42.
Ściborek, Z. Wiśniewski, B. Kuc, R Dawidczyk, A. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, Adam Marszałek, Toruń 2020.
 
43.
Telega, I. Kształtowanie polityki ekologicznej Ukrainy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 860, 2011.
 
44.
Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy z 18 maja 1992 roku, Dz. U. RP 1992, nr 125, poz. 573.
 
45.
 
46.
Zastawnyj, F. Kusiński, W. Ukraina Przyroda - Ludność – Gospodarka, Dialog, Warszawa 2003.
 
47.
 
48.
https://zbrodniawolynska.pl/zw...- marca-1945-r-wPawlokomie-ponad-368-ob.html [dostęp: 6.05.2021].
 
49.
Zięba, R. Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje - struktury – funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top