PL EN
REVIEW PAPER
EDUCATION FOR SECURITY IN SUB-PRIMARY SCHOOLS IN 1989 AND 2021. COMPARATIVE ANALYSIS
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 
 
Publication date: 2021-08-25
 
 
SBN 2021;21(3): 65-79
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to show the transformations in the implementation of safety content in secondary schools. The problem situation was considered in the cognitive category, hence the theoretical research methods such as analysis, synthesis, inference and abstraction were used. The curriculum of this subject currently implemented with the program introduced in the school year 1989/90 was analyzed. The research results show that over the decades, strictly defensive education has gradually given way to education in favor of broadly understood security, resulting in the broadening of the cognitive perspective. This dependence allowed us to conclude that in the praxeological design of safety education processes, it determines the organization, forms and conditions of the classes. Thus, the content on designing the process of education for safety, contained in 1989, also appears today. Despite the passage of time, they still seem to be up-to-date and needed.
 
REFERENCES (12)
1.
Edukacja dla bezpieczeństwa sposobem na wzmacnianie bezpieczeństwa państwa, https://www. bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/5664,Edukacja-dla-bezpieczenstwa-sposobem-na-wzmacnianie-bez pieczenstwa-panstwa.html [dostęp: 30.11.2021 r.].
 
2.
Kurzejewski, M., 2021. Zostań Żołnierzem RP – kampania, która zwiększyła liczebność Wojska Polskiego. „Biuletyn Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej”, nr 2, s. 10.
 
3.
Ministerstwo Edukacji Narodowej: Instytut Programów Szkolnych. (1989). Program szkół ponadpodstawowych: Przysposobienie obronne. Liceum ogólnokształcące, liceum zawodowe i technikum, zasadnicza szkoła zawodowa. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
4.
Ministerstwo Edukacji Narodowej: Instytut Programów Szkolnych. 1988. Zmiany w programach nauczania szkół ponadpodstawowych. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
5.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum – załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018 poz. 467).
 
6.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018 poz. 467).
 
7.
Urych, I., 2019a. On Security Education in Poland. The Essence and Content of the Subject of Education. “Scientific and Technical Journal Safety and Defense” , Vol 5 No 2, s. 22-27.
 
8.
Urych, I., 2019b. Potencjał obronny klas wojskowych. Teoretyczno-empiryczne aspekty kształcenia obronnego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki Wojennej, s. 50-57.
 
9.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Dz.U. z 2021 r., poz. 1082.
 
10.
Wytyczne w sprawie organizacji kształcenia i wychowania w roku szkolnym 1989/90 – załącznik do Zarządzenia nr 18 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie organizacji kształcenia i wychowania w roku szkolnym 1989/90 (Dz.Urz.MEN.1989.2.12).
 
11.
Zadorożna, M., 2018. Ewolucja teleologicznego wymiaru edukacji dla bezpieczeństwa. [w:] I. Urych, red. Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne kategorie. Warszawa, Akademia Sztuki Wojennej. s. 94.
 
12.
Zarządzenie nr 20 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie likwidacji Instytutu Programów Szkolnych (Dz.Urz.MEN.1990.5.30).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top