PL EN
REVIEW PAPER
FUNCTIONING OF THE POLISH ARMED FORCES IN CRISIS SITUATIONS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2020-05-15
 
 
SBN 2020;17(1): 111-128
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is devoted to the issues and activities of the Polish Armed Forces during the crisis situations. The crisis situation is defined here and described based on the legal basis and the activities carried out by the Polish Armed Forces was presented. The functioning of the Polish Armed Forces was presented from the point of view of the response and reconstruction phase. In addition, the aspect of the practical use of Military Reconstruction Units in Poland was also discussed.
 
REFERENCES (25)
1.
Doraczyńska, A. (red.), 2011. Zarządzanie siłami i środkami militarnymi oraz pozamilitarnymi na szczeblu województwa podczas likwidacji skutków sytuacji kryzysowej. Warszawa AON.
 
2.
Duczmal, W., Pokusa, T. (red.), 2009. Zarządzanie kryzysowe i działania logistyczne na przykładzie wybranych instytucji. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.
 
3.
Falecki, J., 2003. Wsparcie Policji przez Siły Zbrojne RP w warunkach stanu klęski żywiołowej i stanu wyjątkowego. Komenda Główna Policji, Legionowo.
 
4.
Kaczmarczyk, B., Falecki, J., 2014. Zarządzanie kryzysowe – teoria i praktyka [w:] B. Kaczmarczyk, P. Kobes, Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego. Wprowadzenie do problematyki prawno-organizacyjnej, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Zawodowej im. Witelona, Legnica.
 
5.
Kitler, W., Skrabacz, A., 2010. Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa.
 
6.
Kozłowski, Z., Nosek, W., 2008. Sytuacje kryzysowe, Wydawnictwo Szkoły Policji, Piła.
 
7.
Krzeszowski, W., 2008. Wojsko w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych. Dowodzenie i współdziałanie. AON, Warszawa.
 
8.
Paterak, S, 2014. Wojskowe Jednostki Odbudowy jako element systemu reagowania kryzysowego, Logistyka nr 5/2014.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Obronę Przeciwpożarową, Dz.U. z 1992 r. Nr. 66, poz. 334.
 
10.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
 
11.
Szczurek, T., 2009. Resort obrony narodowej w zarządzaniu kryzysowym w latach 1989-2009, WAT, Warszawa.
 
12.
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich, Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1055.
 
13.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o straży granicznej, Dz.U. z 1990 r. Nr 78, poz. 462.
 
14.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz.U. z 2002 r. Nr 61, poz. 558.
 
15.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych 127.
 
16.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Dz.U. z 1991 r. Nr 88, poz. 400.
 
17.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.
 
18.
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18.
 
19.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. z 1990 r. Nr 30, poz. 179.
 
20.
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410.
 
21.
http://archiwum.sadeczanin.inf..., 62852 (dostęp: 10.03.2020).
 
22.
 
23.
 
24.
http://www.polska-zbrojna.pl/h...- spoleczenstwa (dostęp: 10.03.2020).
 
25.
http://www.straz.gov.pl/aktual...- Komendantem-Glownym-PSP-a-Dowodca-Generalnym-Rodzajow-Sil-Zbrojnych-/idn:35501 (dostęp: 10.03.2020).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top