PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
FUNKCJONOWANIE SIŁ ZBROJNYCH RP W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 15-05-2020
 
 
SBN 2020;17(1): 111-128
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza zaangażowania Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Zdefiniowano sytuację kryzysową oraz przedstawiono podstawy prawne działań prowadzone przez Siły Zbrojne. Zaprezentowano funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP z punktu widzenia fazy reagowania i fazy odbudowy. Ponadto poruszony został także aspekt praktycznego wykorzystania Wojskowych Jednostek Odbudowy na obszarze Polski.
 
REFERENCJE (25)
1.
Doraczyńska, A. (red.), 2011. Zarządzanie siłami i środkami militarnymi oraz pozamilitarnymi na szczeblu województwa podczas likwidacji skutków sytuacji kryzysowej. Warszawa AON.
 
2.
Duczmal, W., Pokusa, T. (red.), 2009. Zarządzanie kryzysowe i działania logistyczne na przykładzie wybranych instytucji. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.
 
3.
Falecki, J., 2003. Wsparcie Policji przez Siły Zbrojne RP w warunkach stanu klęski żywiołowej i stanu wyjątkowego. Komenda Główna Policji, Legionowo.
 
4.
Kaczmarczyk, B., Falecki, J., 2014. Zarządzanie kryzysowe – teoria i praktyka [w:] B. Kaczmarczyk, P. Kobes, Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego. Wprowadzenie do problematyki prawno-organizacyjnej, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Zawodowej im. Witelona, Legnica.
 
5.
Kitler, W., Skrabacz, A., 2010. Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa.
 
6.
Kozłowski, Z., Nosek, W., 2008. Sytuacje kryzysowe, Wydawnictwo Szkoły Policji, Piła.
 
7.
Krzeszowski, W., 2008. Wojsko w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych. Dowodzenie i współdziałanie. AON, Warszawa.
 
8.
Paterak, S, 2014. Wojskowe Jednostki Odbudowy jako element systemu reagowania kryzysowego, Logistyka nr 5/2014.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Obronę Przeciwpożarową, Dz.U. z 1992 r. Nr. 66, poz. 334.
 
10.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
 
11.
Szczurek, T., 2009. Resort obrony narodowej w zarządzaniu kryzysowym w latach 1989-2009, WAT, Warszawa.
 
12.
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich, Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1055.
 
13.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o straży granicznej, Dz.U. z 1990 r. Nr 78, poz. 462.
 
14.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz.U. z 2002 r. Nr 61, poz. 558.
 
15.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych 127.
 
16.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Dz.U. z 1991 r. Nr 88, poz. 400.
 
17.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.
 
18.
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18.
 
19.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. z 1990 r. Nr 30, poz. 179.
 
20.
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410.
 
21.
http://archiwum.sadeczanin.inf..., 62852 (dostęp: 10.03.2020).
 
22.
 
23.
 
24.
http://www.polska-zbrojna.pl/h...- spoleczenstwa (dostęp: 10.03.2020).
 
25.
http://www.straz.gov.pl/aktual...- Komendantem-Glownym-PSP-a-Dowodca-Generalnym-Rodzajow-Sil-Zbrojnych-/idn:35501 (dostęp: 10.03.2020).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top