PL EN
REVIEW PAPER
SHAPING LEADERSHIP COMPETENCES IN SELECTED NATO STATES
 
More details
Hide details
1
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 
2
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 
 
Publication date: 2020-05-15
 
 
SBN 2020;17(1): 97-110
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The authors of the work are trying to show solutions in individual NATO armies used to shape leadership competences among candidates for officers. All military academies in NATO countries follow very similar procedures in the field of combat training of future officers, however, they use different ap-proaches to shape them as leaders. The leadership competences of commanders have always played an important role in ensuring the survival of the army and nations. The number of events in the history of Poland and other countries that prove the rank of leadership competences as a determinant of victory is numerous. Therefore, the armed forces undertake various activities in order to teach and improve them among their commanding cadres.
 
REFERENCES (18)
1.
Adari, J., 2009. Rozwijanie umiejętności przywódczych, Wolters Kluwer.
 
2.
AJP-01(E) Allied Joint Doctrine, 2017, NATO Standardization Agency.
 
3.
Bączek, J., 2011. Psychologia eventów, Wyd. Stageman Polska, Warszawa.
 
4.
Colson B, 2015. Napoleon on war, Oxford University Press.
 
5.
Developing Leaders – A British Army Guide, 2014. Director General Leadership, Royal Academy Sandhurst.
 
6.
Dorset ACF, Leadership Activities and Command Tasks, https://armycadets.com/county/....
 
7.
Drumowicz, S., 2012. Aktualność klasycznych zasad walki Clausewitza we współczesnej sztuce wojennej, Obronność – Zeszyt Naukowe WZiD, nr 1/2012, AON.
 
8.
FM 6-22.5, 2009. Combat and operational stress control manual for leaders and soldiers, Headquarters Department of the Army, Washington.
 
9.
Krulak, Ch. C., 1999. The Strategic Corporal: Leadership in the Three Block War, Marines Magazine.
 
10.
Gry i zabawy ruchowe, 1922. Warszawa Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy.
 
11.
Joint Doctrine Publication 0-01, 2008. British Defense Doctrine, The Development, Concepts and Doctrine Centre, Ministry of Defense.
 
12.
Kanarski, L., 2002. Przywództwo w działaniach połączonych, [w:] Działania (operacyjne) połączone. Materiały z konferencji naukowej, Warszawa.
 
13.
Nóżko, K., 1993. Maksymy, sentencje i myśli refleksyjne, Warszawa.
 
14.
Regulamin Działań Wojsk Lądowych, Warszawa 2007.
 
15.
Schellhous, R., 1988. Completion rates at the squadron officer school project x facility, Air Command and Staff Collage, Maxwell AFB Alabama.
 
16.
Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej, 2009. MON.
 
17.
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, Warszawa 2013.
 
18.
Szulc, B., 2000. Dylematy epistemologiczne i metodologiczne teorii sztuki wojennej, [w:] red.: M. Krauze, B. Szulc, Sztuka wojenna. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Toruń.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top