PL EN
REVIEW PAPER
THE ROLE OF UNITED STATES, JAPAN AND AUSTRALIA IN LIMITING CHINA ACTIVITY ON SOUTH CHINA SEA
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2020-05-15
 
 
SBN 2020;17(1): 87-96
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Growing dispute of influence on South China Sea generates threat to regional security of South West Asia. Conflict originates in expansive activities of China on South China Sea and fulfiling Belt and Road Initiative. In order to minimalise posibility of expanding conflict on other countries, USA, Japan and Australia jointly decided to take steps in restricting China activity on South China Sea. So, the main purpose of this articule will be show the role of United Stated, Japan and Australia in restricting China activity on South China Sea.
 
REFERENCES (18)
1.
Bogusz, M., 2020. Dziewięć kresek. Roszczenia Pekinu na Morzu Południowochińskim. Warszawa. OSW.
 
2.
Bronicki, K., 2015. Granice Morskie Chin. Toruń. Wyd. Adam Marszałek.
 
3.
China’s new spratly island defenses, CSIS, https://amti.csis.org/chinas-n... (dostęp: 14.10.2020).
 
4.
Chołaj, H., 2014. Kapitalizm konfucjański. Chińskie reformy ekonomiczne a globalizacja. Warszawa. Poltext.
 
5.
Gasiński, K., 2020. Potencjalny konflikt w basenie Morza Południowochińskiego jako zagrożenie bezpieczeństwa regionalnego, [w:] Bezpieczeństwo militarne w ujęciu narodowym i międzynarodowym, W. Śmiałek (red. nauk.). Warszawa. Wojskowa Akademia Techniczna.
 
6.
Gwiazda, A., 2017. Odwrót od wolnego handlu na przykładzie Partnerstwa Pacyficznego. Bydgoszcz. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 
7.
Japan sends three vessels to South China Sea in anti-submarine exercise, https://www.japantimes. co.jp/news/2020/10/10/national/japan-south-china-sea-military (dostęp: 14.10.2020).
 
8.
N’Diaye, T., 2016. Żółte i Czarne. Warszawa. Dialog.
 
9.
Philippine President Rodrigo Duterte calls China a ‘friend’ amid South China Sea tensions, SCMP, https://www.scmp.com/news/asia...- calls-china-friend (dostęp: 14.10.2020).
 
10.
Okraska, T., 2017. Spór terytorialny o Archipelag Spratly na Morzu Południowochińskim – wybrane aspekty, Studia Politicae Universitatis Silesiensis.
 
11.
Raubo, J., Japonia nie będzie biernie czekać na atak, https://www.defence24.pl/japon...- biernie-czekac-na-atak-komentarz (dostęp: 14.10.2020).
 
12.
South China Sea dispute: Australia says Beijing’s claims have no legal basis, https://www.bbc.com/ news/world-australia-53536173 (dostęp: 14.10.2020).
 
13.
Sun Zi, Sztuka wojenna. Chiński traktat o skutecznej taktyce i strategii w walce zbrojnej oraz w życiu i interesach, przeł. R. Stiller, Kraków 2003.
 
14.
Szopa, M., Japonia 2020. Coraz dalej od pacyfizmu, https://www.defence24.pl/japon...- dalej-od-pacyfizmu-analiza (dostęp: 14.10.2020).
 
15.
Thayer, C., Australia Abandons Its Neutrality on the South China Sea Maritime Disputes, https:// thediplomat.com/2020/07/australia-abandons-its-neutrality-on-the-south-china-sea-maritimedisputes (dostęp: 14.10.2020).
 
16.
United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 Geneva.
 
17.
USA, Australia i Japonia wzmacniają współpracę obronną, https://www.defence24.pl/usa-a...- japonia-wzmacniaja-wspolprace-obronna (dostęp: 14.10.2020).
 
18.
Wingfield-Hayes, R., China’s Island Factory, http://www.bbc.co.uk/news/reso...- fc55-4a07-9527-a6199f5dc0e2 (dostęp: 14.10.20).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top