PL EN
REVIEW PAPER
ARMED CONFLICT IN UKRAINE AND SOCIAL SECURITY IN POLAND
 
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2022-06-18
 
 
Final revision date: 2022-07-09
 
 
Acceptance date: 2022-07-10
 
 
Publication date: 2022-07-10
 
 
Corresponding author
Dawid SZTANDERA   

Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, Akademicka 14, 18-400, Łomża, Polska
 
 
SBN 2022;25(3): 41-54
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The study presents an analysis of the actions taken by the state due to the armed conflict in Ukraine, as well as the impact on the social security of Poland. The issues related to social security were characterized, including the threats related to security disruption. It describes the differences between a refugee and a migrant, referring to the official definitions of an international organization and convention, as well as the subject literature. Further on the description it presented legal conditions for foreigners in Polish law before 24th february 2022, as well as legal solutions that the legislator created for refugees affected by the armed conflict in Ukraine, their adaptation in the country and recievement by Poles. The resarch method used was the analysis of data and literature on the subject. As a result of the data analysis, it was found that the state had taken all the necessary legislative steps to give refugees from Ukraine an ad hoc basis for their stay on the territory of the Republic of Poland and to ensure the facilities and resources necessary for adaptation to Polish society. Polish citizens are largely unanimous about helping refugees from Ukraine despite the fact there was a slight aversion among certain groups. The refugees are increasingly taking up employment in Poland. All the refugees’ concerns about living outside of the territory of their country seemed to coincide with the solutions provided in the Act on Assistance to Ukrainian Citizens in connection with an armed conflict in the territory of that state. The results of the analysis show the importance of examining the mentality of the host country’s socjety and the fears of refugees, so it could constitute a solid basis for guiding the legislator and the socjety what legal measures should be taken and wheter they take the needs of refugees into account, which will result in maintaining the social security of the country.
 
REFERENCES (18)
1.
CBOS, 2022, Komunikat z badań Polacy wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę [online]. CBOS. Dostępne pod adresem: https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO... [dostęp: 11 czerwca 2022].
 
2.
Encyklopedia PWN, 2022, integracja społeczna [online]. Dostępne pod adresem: https://encyklopedia. pwn.pl/haslo/integracja-spoleczna;3915018.html [dostęp: 11 czerwca 2022].
 
3.
Gierszewski, J., 2013. Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: Difin.
 
4.
Isański, J., Nowak, M., Sereda, V., Vakhitova, H., 2022. Odbiór społeczny i integracja uchodźców z Ukrainy. Raport badawczy UKREF, 1(2022), 2, 3, 8. DOI: 10.13140/ RG.2.2.28450.91845).
 
5.
Iwaćkowska, A., 2022. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium RP. LEX [online]. Dostępne pod adresem: https://sip.lex.pl/#/publicati...- wykonywania-dzialalnosci-gospodarczej-przez-obywateli...?cm=RELATIONS [dostęp: 11 czerwca 2022].
 
6.
Karciarz, M., 2022. JST a polecenia wojewody w specustawie ukraińskiej. LEX [online]. Dostępne pod adresem: https://sip.lex.pl/#/publicati...- w-specustawie-ukrainskiej?cm=RELATIONS [dostęp: 11 czerwca 2022].
 
7.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483), rozdział II, art. 56.
 
8.
Konwencja sporządzona w Genewie z dnia 28 lipca 1951 r. – Dotycząca statusu uchodźców (Dz. U 1991 nr 119 poz. 515), rozdział 1, art. 1a, pkt 2 [online]. Dostępne pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.... [dostęp: 11 czerwca 2022].
 
9.
Leszczyński, M., 2011. Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI w, Warszawa: Difin.
 
10.
Metcalfe-Hough, V., 2015., The migration crisis? Facts, challenges and possibile solutions, London, s. 3.
 
11.
Misiejko, A., 2022. Pomoc obywatelom Ukrainy z inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego lub ich obowiązków [online]. LEX. Dostępne pod adresem: https://sip.lex.pl/#/publicati... 470178075/misiejko-adrian-pomoc-obywatelom-ukrainy-z-inicjatywy-jednostek-samorzaduterytorialnego- lub-ich...?cm=RELATIONS [dostęp: 11 czerwca 2022].
 
12.
MRiPS, 2022, Zatrudnienie w Polsce znalazło już 102 tys. obywateli Ukrainy. Gov.pl [online]. Dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina...- 102-tys-obywateli-ukrainy [dostęp: 11 czerwca 2022].
 
13.
Rządowy projekt ustawy z dnia 7 marca 2022 r. – O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Druk nr 2069) [online]. Dostępne pod adresem: https://orka.sejm.gov.pl/Druki... 2069.pdf [dostęp: 11 czerwca 2022].
 
14.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN 2014.
 
15.
Straż graniczna, 2022. Twitter. Dostępne pod adresem: https://twitter.com/Straz_Gran... status/1536236523191951360?cxt=HHwWgICz_c--59EqAAAA [dostęp: 11 czerwca 2022].
 
16.
The United Nation Refugee Agency, What is a Refugee? Definition and Meaning | USA for UNHCR [online]. Dostępne pod adresem: https://www.unrefugees.org/ref...- -a-refugee/ [dostęp: 11 czerwca 2022].
 
17.
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. – O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa [online]. Dostępne pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.... download.xsp/WDU20220000583/U/D20220583Lj.pdf [dostęp: 11 czerwca 2022].
 
18.
Wasilewski, W., 2018, Kryzys migracyjny i jego implikacje dla społeczności lokalnych w świetle teorii, [w:] Bezpieczeństwo Społeczne w Wymiarze Lokalnym i Ogólnopaństwowym, red. A. Rumianowska, A. Fordoński, D. Urbański, wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top