PL EN
REVIEW PAPER
SOCIAL MEDIA AS A TOOL OF AN INFORMATION COMBAT
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2022-11-07
 
 
Final revision date: 2022-11-11
 
 
Acceptance date: 2022-11-12
 
 
Publication date: 2022-11-12
 
 
Corresponding author
Julia WIERUCKA   

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Polska
 
 
SBN 2022;26(4): 51-62
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of this work is to analyze the possibilities of using social media in the field of information warfare. The main research problem of the thesis was defined in the form of a question: can modern wars be waged with the use of social media? The secondary goal, however, was to indicate the characteristic elements of this analysis. The following research methods were used in the work: definition, which allowed for the definition of the uniqueness of terms, analysis and synthesis, which allowed for appropriate interpretation of the existing data, induction and deduction, which allowed for finding answers to the research question considered in the work. The work also uses the method of comparative analysis in terms of definitions relating to the discussed scope. A critical analysis of sources, monographs, scientific articles dealing with the studied subject and the case study method was also used.
 
REFERENCES (18)
1.
Batorowska, H., Klepka, R., Wasiuta, O., 2019. Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji społeczeństwem, wyd. LIBRON, Kraków, s. 205-261, 327-378.
 
2.
Bodys, M., 2016. Polska Rola mediów społecznościowych w komunikacji partii.
 
3.
Fliciak, M., 2010. Internet - społeczne metamedium, W: Media audiowizualne Red. W. Godzic, wyd. SWPS, Warszawa, s. 104-107.
 
4.
Jaroszyńska, M., Moch, N., Stochaj, J., 2019. Bezpieczeństwo narodowe Polski w erze społeczeństwa informacyjnego, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, s. 73.
 
5.
Kominek, Ł., 2022. Ukraina – wojna informacyjna nowej ery [online], Instytut Nowej Europy, Dostępne pod adresem: https://ine.org.pl/ukraina-woj... [dostęp: 10.09.2022].
 
6.
Konieczny, J., 1970. Cybernetyka walki, wyd. PWN, Warszawa.
 
7.
Kotyśko, M., Izdebski, P., Michalak, P., Andryszak, P., Pluto-Prądzyńska, A., 2014. Nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych, W: Alkoholizm i Narkomania Tom 27, nr 2, s. 178-183.
 
8.
Mazzoleni, G., Schulz, W., 1999. „Mediatization” of Politics: A Challenge for Democracy?, „Political Communication”, vol. 16, no. 3, s. 249.
 
9.
Moroz, M., 2010. Źródła efektywności przekazu marketingowego w serwisach społecznościowych, “E-mentor” nr 4 (36).
 
10.
Nowacki, G., 1999. Walka informacyjna – próba kategoryzacji, wyd. AON, Warszawa, s. 52.
 
11.
Pew Research Center for the People & the Press, July 2013 Political Survey, Final Topline, http:// assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/5/legacy-questionnaires/8-8-2013%20Media%20 Attitudes%20Topline%20for%20Release.pdf [dostęp: 07.02.2023].
 
12.
Sienkiewicz, P., Nowak, J. S., 2008. Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz., wyd. PTI, Katowice, s. 27.
 
13.
Standard Eurobarometer 86 Autumn 2016. Report. Media Use in the European Union, https:// ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/ download/DocumentKy/79405 [dostęp: 07.02.2023].
 
14.
Svetoka, S., 2016. Social Media as a Tool of Hybrid Warfare [online], NATO Strategic Communicationscentre of Excellence, Dostępne pod adresem: https://stratcomcoe.org/pdfjs/... [dostęp: 10.09.2022].
 
15.
Szpyra, R., 2012. Bezpieczeństwo militarne państwa, wyd. AON, Warszawa, s. 51.
 
16.
Szukalik, A., 2020. Media społecznościowe [online], Vademecum Bezpieczeństwa Informacyjnego, Dostępne pod adresem: https://vademecumbezpieczenstw.... pl/2020/03/11/media-spolecznosciowe/ [dostęp: 10.09.2022].
 
17.
Wasiuta, O., 2018. Refleksje o przeszłości, spojrzenie na współczesność, wyd. Drukarnia Styl Anna Dura, Kraków, s. 184-209.
 
18.
Wasiuta, O., Wasiuta, S., 2017. Propaganda rosyjska i dezinformacja jako narzędzie manipulacji w wojnie hybrydowej przeciwko Ukrainie, [w:] Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego, red. O. Wasiuta, P. Mazur, wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Stalowa Wola, s. 57–85.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top