PL EN
REVIEW PAPER
THE PLACE OF EUROPE AND THE EUROPEAN UNION IN RUSSIAN GEOPOLITICAL THOUGHT
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2022-08-17
 
 
Final revision date: 2022-08-23
 
 
Acceptance date: 2022-08-24
 
 
Publication date: 2022-08-24
 
 
Corresponding author
Weronika GÓRALSKA   

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska
 
 
SBN 2022;26(4): 21-32
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The purpose of this article is to situate Europe and the European Union in Russian geopolitical thought. The role of disinformation in influencing European and EU states is outlined, the political and military factors conditioning Russian-European relations are presented, and attention is given to natural resources, which are currently one of the main tools shaping the policy of the Russian Federation towards Europe. It also presents in a synthetic way what consequences the Russian Federation suffered after its aggression against Ukraine, dated 24 February 2022. The hypothesis of the paper is that Europe and the European Union occupy an extremely important place in Russian geopolitical thought, in particular because of the market for natural resources and political spheres of influence in global competition. The secondary aim of the paper was to identify the characteristics of Europe and the EU in relation to Russian geopolitical thought. The following research methods were used in this paper: the theoretical research method - a critical analysis of the literature on the subject, which made it possible to systematise information on the Russian perception of Europe and the European Union, which has been shaped over the years. A definitional method was also used to clarify concepts related to the techniques used by the Russian Federation to manipulate the international arena. The hypothesis put forward was confirmed and the main conclusion of this analysis is that: Europe and the European Union pose a serious threat to the Russian Federation from the point of view of Russian geopolitical thought. Following the military aggression against Ukraine, Russia's relations with European states have changed significantly, with major shifts in Russian policy on the European continent. The country, despite losing its role as a world power, will continue to play a significant role in Europe, along with shaping the security architecture in the region.
 
REFERENCES (16)
1.
Banasik, M. (red. nauk.), 2019. Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa, Diffin.
 
2.
Consilium Europa, 2022. Reakcja UE wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę, https://www.consilium. europa.eu/pl/policies/eu-response-ukraine-invasion/ [dostęp: 05.02.2023 r.].
 
3.
Eberhardt, P., 201. Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina, „Przegląd geograficzny”, 2(82), 221-240.
 
4.
Frączyk, J., 2022. Mapa krajów uzależnionych od energii z gazu. Tam panuje strach przed embargiem na Rosję, Business Insider, https://businessinsider.com.pl... [dostęp: 17.04.2022 r.].
 
5.
Kędzierski, M., Kardaś S., Łoskot-Strachota A., 2022. Nord Stream 2: zamrożenie projektu wskutek rosyjskiej agresji na Ukrainę, Ośrodek Studiów Wschodnich, https://www.osw.waw.pl/pl/publ... [dostęp: 17.04.2022 r.].
 
6.
Łastawski, K., 2004. Charakterystyczne cechy tożsamości europejskiej, „Polityka i Społeczeństwo”, 1, 206-237.
 
7.
Marshall, T., 2015. Więźniowie geografii, czyli wszystko, co chciałbyś wiedzieć o globalnej polityce, Poznań, ZYSK IS-KA.
 
8.
Panek, B., Stawicki R. (red. nauk.), 2018. Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku, Warszawa, Diffin.
 
9.
Polski Instytut Ekonomiczny, 2022. Ograniczenie importu rosyjskiej ropy do UE jest realne, https://pie.net.pl/ograniczeni... [dostep: 17.04.2022 r.].
 
10.
Potulski, J., 2010. Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką, Gdańsk, Uniwersytet Gdański.
 
11.
Skrabacz, A., 2020. Multilateralne relacje Rosji z państwami UE. Polityka perto-kija czy perto- -marchewki? [w:] Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa, Warszawa, Diffin.
 
12.
Sykulski, L., 2012. Trójkąt Kaliningradzki. Wprowadzenie do koncepcji geopolitycznej osi Berlin- -Warszawa-Moskwa, Częstochowa, Instytut Geopolityki.
 
13.
Sykulski, L., 2013. Rosja-Wyspa i Wielki Limitrof. Myśl geopolityczna Wadima Cymburskiego, https://geopolityka.net/rosja-... [dostęp: 17.04.2022 r.].
 
14.
Sykulski, L., 2019. Rosyjska geopolityka a wojna informacyjna, Warszawa, PWN.
 
15.
TL, 2022, Rosyjskie paliwo jądrowe. Oto kolejny problem energetyczny Europy, Forsal, https:// forsal.pl/biznes/energetyka/artykuly/8396967,rosyjskie-paliwo-jadrowe-rosatom-problem-en ergetyczny-europy.html [dostęp: 17.04.2022 r.].
 
16.
Trusewicz, I., 2022, Uran najdroższy od dekady. Ukraina zrywa z paliwem jądrowym z Rosji, Energia RP, https://energia.rp.pl/atom/art... [dostęp: 17.04.2022 r.].
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top