PL EN
REVIEW PAPER
CHINA'S POWERFUL ASPIRATIONS AND DEMOCRATIZATION
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2013-12-01
 
 
SBN 2013;4(1): 319-338
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In recent years, much has been said about the rebuilding of China's power and the possibility of it taking over the position of the dominant power in the international arena. The possible first place by the Middle Kingdom is directly related to the need for acceptance (the acceptance of the strongest voice - ie the West) for such power is of particular importance - common points are needed that would foster trust. The basic point that determines most of the rest is the political system. For this reason, the article presents the dispute between the democratization process and the ideology and actions of the Communist Party of China, while taking into account cultural, historical and social aspects as well as the influence of the West and globalization.
 
REFERENCES (16)
1.
W. Chojnacki, J. Świniarski, Filozofa bezpieczeństwa, Warszawa 2004 (skrypt internetowy).
 
2.
J. Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
 
3.
C. Flint, Wstęp do geopolityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 
4.
K. Gawlikowski, K. Tomala (red.), Chiny: Rozwój społeczeństwa i państwa na przełomieXX i XXI wieku, ISP PAN – Trio, Warszawa 2002.
 
5.
E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1999.
 
6.
S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, WarszawskieWydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 1997.
 
7.
M. Leonard, Zrozumieć Chiny, Media Lazar, Warszawa 2009.
 
8.
N. Lowe, Modern World History, Palgrave Macmillan, New York 2005.
 
9.
S.W. Mosher, Hegemon: droga Chin do dominacji, Wydawnictwo Sprawy Polityczne,Warszawa 2007.
 
10.
M. Pietrasiak (red.), Współczesne Chiny: kultura, polityka, gospodarka, WydawnictwoUniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 
11.
K. Seitz, Chiny: powrót olbrzyma, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2008.
 
12.
S.L. Shirk, China. Fragile Superpower, Oxford University Press, New York 2007.
 
13.
K. Tomala (red.), Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000,Instytut Studiów Politycznych PAN oraz Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2001.
 
14.
L. Yiwu, Prowadzący umarłych. Opowieści prawdziwe. Chiny z perspektywy nizin spo-łecznych, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.
 
15.
K. Gawlikowski, M. Ławacz (red.), „Azja-Pacyfk”, Tom XI (2008), Japonia i AzjaPołudniowa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń-Warszawa 2008.
 
16.
China 2030 – Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society – raportBanku Światowego.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top