PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
MOCARSTWOWE ASPIRACJE CHIN A DEMOKRATYZACJA
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2013
 
 
SBN 2013;4(1): 319-338
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ostatnich latach wiele mówi się o odbudowie potęgi Chin i możliwości przejęcia przez nie pozycji dominującego mocarstwa na arenie międzynarodowej. Ewentualne zajęcie przez Państwo Środka pierwszego miejsca bezpośrednio wiąże się z koniecznością akceptacji (szczególne znaczenie ma akceptacja najsilniejszego głosu – tj. Zachodu) dla takiej władzy – potrzebne są punkty wspólne, które sprzyjałyby zaufaniu. Podstawowym punktem, warunkującym większość pozostałych, jest ustrój polityczny. Z tego względu w artykule przedstawiono spór między procesem demokratyzacji a ideologią i działaniami Komunistycznej Partii Chin przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów kulturowych, historycznych, społecznych, jak również wpływu Zachodu i globalizacji.
 
REFERENCJE (16)
1.
W. Chojnacki, J. Świniarski, Filozofa bezpieczeństwa, Warszawa 2004 (skrypt internetowy).
 
2.
J. Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
 
3.
C. Flint, Wstęp do geopolityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 
4.
K. Gawlikowski, K. Tomala (red.), Chiny: Rozwój społeczeństwa i państwa na przełomieXX i XXI wieku, ISP PAN – Trio, Warszawa 2002.
 
5.
E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1999.
 
6.
S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, WarszawskieWydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 1997.
 
7.
M. Leonard, Zrozumieć Chiny, Media Lazar, Warszawa 2009.
 
8.
N. Lowe, Modern World History, Palgrave Macmillan, New York 2005.
 
9.
S.W. Mosher, Hegemon: droga Chin do dominacji, Wydawnictwo Sprawy Polityczne,Warszawa 2007.
 
10.
M. Pietrasiak (red.), Współczesne Chiny: kultura, polityka, gospodarka, WydawnictwoUniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 
11.
K. Seitz, Chiny: powrót olbrzyma, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2008.
 
12.
S.L. Shirk, China. Fragile Superpower, Oxford University Press, New York 2007.
 
13.
K. Tomala (red.), Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000,Instytut Studiów Politycznych PAN oraz Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2001.
 
14.
L. Yiwu, Prowadzący umarłych. Opowieści prawdziwe. Chiny z perspektywy nizin spo-łecznych, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.
 
15.
K. Gawlikowski, M. Ławacz (red.), „Azja-Pacyfk”, Tom XI (2008), Japonia i AzjaPołudniowa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń-Warszawa 2008.
 
16.
China 2030 – Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society – raportBanku Światowego.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top