PL EN
REVIEW PAPER
MODELING OF THE RISK ANALYSIS PROCESSES
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2012-12-02
 
 
SBN 2012;3(1): 237-261
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article deals with the problem of ensuring the continuity of the organization's functioning. When talking about business continuity, one should be aware of the threats and possible countermeasures in the tactical, operational and strategic dimensions. Organizations strive to eliminate or limit the effects of the situation which contributes to the decline in the efficiency and effectiveness of their operations. The article focuses on ensuring business continuity by confirming the organization's ability to maintain the stability of planned functioning processes and to react in such a way to disruptions in the conditions of normal operations so that, where possible, normal operating conditions are restored or tasks can be carried out in a substitute operation mode. However, all this is determined by reliable risk estimation and monitoring.
 
REFERENCES (16)
1.
A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition, MT & DC,Warszawa 2009.
 
2.
B. Chrószcz, Analiza i ocena ryzyka zawodowego osób obsługujących systemy maszynowe transportu pionowego w polskich kopalniach węgla kamiennego, rozprawa doktorska,Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2007.
 
3.
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2007.
 
4.
T.T. Kaczmarek, Ryzyko kryzysu a ciągłość działania, DIFIN, Warszawa 2009.
 
5.
E. Kolbusz, I. Rejer (red.), Wstęp do informatyki w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 
6.
A. Korczowski, Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych: teoria i praktyka,HELION, Gliwice 2010.
 
7.
J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz (red.), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji,C.H. Beck, Warszawa 2010.
 
8.
PN–EN ISO/IEC 17799:2007, Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 
9.
PN–I-13335-1:1999, Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Pojęcia i modele systemów informatycznych.
 
10.
PN–IEC 62198:2005, Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia. Wytyczne stosowania.
 
11.
Ł. Tomaszewski, Efektywny proces pozyskiwania pracowników źródłem sukcesu organizacji, (w:) W. Załoga, Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródeł jej potencjału,WAT, Warszawa 2011.
 
12.
P. Zaskórski, Strategie informacyjne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, WAT,Warszawa 2005.
 
13.
P. Zaskórski, Zarządzanie procesami, wykłady WAT, Warszawa 2010.
 
14.
P. Zaskórski (red.), Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnejciągłości działania, WAT, Warszawa 2011.
 
15.
J. Zawiła–Niedźwiedzki, Ciągłość działania organizacji, Ofcyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
 
16.
J. Zawiła–Niedźwiedzki, I. Staniec (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym,C.H. Beck, Warszawa 2008.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top