PL EN
REVIEW PAPER
TASKS AND LEGAL BASIS FOR THE USE OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF POLAND IN THE COUNTERACTING TERRORIST THREATS IN THE STATE'S TERRITORY OUTSIDE EMERGENCY STATES
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2012-12-02
 
 
SBN 2012;3(1): 263-287
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Counteracting terrorism should be treated as a complex set of actions. It consists of a recognizable system of factors of a functional and institutional nature. It includes particular groups of activities of services participating in international cooperation in the fight against terrorism: 1) diagnosis, 2) prevention, 3) fight, 4) prosecution and punishment. The contemporary dimension and nature of terrorist threats requires taking into account the security of administrative space and public order, the territory of the country and the threat to military forces, including specialist services. However, the current regulations define the activities of the Polish Military Forces, based on the activities of: 1) military police and other military units; 2) independent activity or in cooperation with the police (more precisely, supporting the police); 3) cooperation with police units and subunits of the Polish military forces and military police; 4) the impact of the activities on the general principles of conduct or principles assumed in the event of an emergency; 5) territorial threat and beyond. For each of the above, there are specific regulations that define in detail the legal framework and the content of anti-terrorist activities. The role of specialized units may be independent. In the current legal situation in Poland, the role of the military is to lead other state services to counteract threats at home and abroad.
 
REFERENCES (18)
1.
Z. Cesarz, E. Stadtmüler, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław1998.
 
2.
A. Ciupiński, M. Zając (red.), Wybrane problemy walki z terroryzmem międzynarodowym, Warszawa 2003.
 
3.
J. Gotowała (red.), Terroryzm – rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska. Materiałyz konferencji naukowej zorganizowanej 26 października 2005 r., Warszawa 2006.
 
4.
B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999.
 
5.
K. Indecki, Kryminalizacja aktu terrorystycznego – zagadnienia wybrane, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 67, 2004.
 
6.
K. Indecki, Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego, Łódź 1998, s. 45--46.
 
7.
R. Jakubczak, R. Radziejewski (red.), Terroryzm a bezpieczeństwo państwa w erzeglobalizmu, Warszawa 2011.
 
8.
K. Jałoszyński, Pododdział antyterrorystyczny – uzbrojenie i wyposażenie, Warszawa2001.
 
9.
K. Jałoszyński, Terroryzm czy terror kryminalny w Polsce, Warszawa 2001.
 
10.
K. Jałoszyński, Współdziałanie polskich sił specjalnych wojska i policji w operacjachratunkowych uwalniania zakładników, „Terroryzm” 2009, nr 3.
 
11.
K. Jałoszyński, Zagrożenie terroryzmem w wybranych krajach Europy Zachodniej orazw Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2001.
 
12.
E. Jankiewicz, LIDARY ochraniają EURO 2012, http://www.wat.edu.pl/index.ph...).
 
13.
W. Kotowski, Ustawa o Policji. Komentarz, ABC, 2008, wyd. II, LEX.
 
14.
S. Kulczyński, Wykorzystanie jednostek wojskowych w walce z terroryzmem – wybraneproblemy, „Terroryzm” 2009, nr 3.
 
15.
A. Mroczek, Współpraca Żandarmerii Wojskowej i Policji Państwowej w działaniachantykontrterrorystycznych, „Terroryzm” 2009, nr 3.
 
16.
T. Szczurek, Resort obrony narodowej w zarządzaniu kryzysowym w latach 1989-2009,Warszawa 2009.
 
17.
T. Szubrycht, Analiza podobieństw operacji militarnych innych niż wojna oraz działańpozwalających zminimalizować zagrożenia asymetryczne, „Zeszyty Naukowe AkademiiMarynarki Wojennej”, ROK XLVII NR 1 (164) 2006.
 
18.
A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz. Tom I, Gdańsk 2005.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top