PL EN
REVIEW PAPER
PROTECTION OF THE EASTERN BORDER OF THE REPUBLIC OF POLAND IN THE CONTEXT OF ILLEGAL MIGRATION
Joanna WERNER 1, B-D,F
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie/ Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Akademia Piotrkowska, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2023-12-30
 
 
Final revision date: 2024-01-07
 
 
Acceptance date: 2024-01-07
 
 
Publication date: 2024-01-07
 
 
Corresponding author
Joanna WERNER   

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie/ Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Akademia Piotrkowska, Piotrków Trybunalski, Polska
 
 
SBN 2024;31(1): 83-106
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of this article is to analyze the causes of migration to Europe and ways to protect the eastern border of the Republic of Poland against illegal migration. The geopolitical situation in the world has caused a sharp increase in illegal migration. This is not a new phenomenon, as climate change and armed conflicts that have been going on for many years are intensifying this phenomenon. Poland's eastern border is also the eastern border of the European Union. To a large extent, the protection of the eastern border against illegal migration not only affects the security of the Republic of Poland, but also protects the entire EU against this practice. The main research problem was formulated as follows: What security measures should be used to ensure protection of the eastern border of the Republic of Poland against illegal migration? The basic method used in preparing the publication was the analysis and synthesis of collected scientific sources. A comparison was also used, the essence of which was to identify common features, similarities and differences in existing threats related to illegal migration. The use of this method allowed for the detection of similarity and dissimilarity in securing the state border by referring to border protection systems as well as the experiences of other countries. Moreover, inference was also used to formulate the most important results of the diagnosis. After Poland's accession to the Schengen area, the Border Guard is responsible for protecting the external border of the European Union with the Russian Federation, Belarus and Ukraine. It also conducts activities related to combating organized crime and illegal migration in the territory of the Republic of Poland. Developed international cooperation is one of the basic elements determining the effectiveness of border services, hence the Border Guard attaches great importance to its improvement. Ongoing cooperation of the Border Guard with border services of neighboring countries is an essential requirement for border protection. This cooperation is implemented at all levels of command and also takes institutionalized forms. It is assumed that an integrated border management system is a key issue in counteracting illegal migration. This process provides comprehensive and consistent control in the area of EU security, which allows us to respond to identified threats in a more effective and efficient manner.
 
REFERENCES (31)
1.
Academic Centre for Strategic Communication, Signal Information, II [online]. Dostępne pod adresem: https://www.wojsko-polskie.pl/... signal_information_vol_ii.pdf, [dostęp: 10 września 2023].
 
2.
Adamski M., Rajchel J., 2013, Bezzałogowe statki powietrzne. Część I. Charakterystyka i wykorzystanie, Lotnicza Akademia Wojskowa Dęblin.
 
3.
Biuletyn Migracyjny [online]. Dostępne pod adresem: http://biuletynmigracyjny.uw.e...- -grudzien-2015/glowne-szlaki-migracyjne-do-europy-z-podanymi-najliczniejszymi-grupamimigrantow, [dostęp: 1 października 2023].
 
4.
Council of the European Union [online]. Dostępne pod adresem: https://www.consilium.europa. eu/pl/policies/eu-migration-policy/saving-lives-sea, [dostęp: 12 października 2023].
 
5.
Cwojdziński L., 2014, Bezzałogowe systemy walki, charakterystyka, wybrane problemy użycia i eksploatacji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
6.
Czaplewski B.,Kaczmarek S.,Litka J.,2019, Sterowanie kamerami i wizualizacja danych radarowych w rozproszonym systemie dyspozytorskim STRADAR dla straży granicznej, Przegląd Telekomunikacyjny +Wiadomości Telekomunikacyjne.
 
7.
Górak-Sosnowska K., 2016, Arabska Wiosna. Kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 roku, Sopot.
 
8.
Gruszczak. A., 2014, Kierunki ewolucji acquis Schengen w świetle propozycji Komisji Europejskiej po 2011”, [w:] A. Kuś, A. Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy, II, 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
9.
Juraszek P., 2022, Granica na miarę XXI wieku. Te systemy zapewniają bezpieczeństwo? [online]. Dostępne pod adresem: https://tech.wp.pl/granica-na-..., 6820357175655264a, [dostęp 22 lutego 2023].
 
10.
Kern S., 2015, Niemcy: Fala przestępstw migrantów, policja kapituluje, Gatestone Institute International Policy Council [online]. Dostępne pod adresem: https://pl.gatestoneinstitute.... niemcy-imigrantow-przestepstwo, [dostęp: 13 sierpnia 2023].
 
11.
KGSG [online]. Dostępne pod adresem: https://strazgraniczna.pl/pl/a...- optoelektroniczne-na-wiezach-obserwacyjnych.html, [dostęp: 9 września 2023].
 
12.
KGSG [online]. Dostępne pod adresem: https://www.strazgraniczna.pl/...- -sg/2206/Statystyki-SG.html, [dostęp: 5 października 2023].
 
13.
KGSG [online]. Dostępne pod adresem: https://www.strazgraniczna.pl/...- -sg/2206/Statystyki-SG.html, [dostęp: 4 listopada 2023].
 
14.
Krótki przewodnik po Bliskim Wschodzie [online]. Dostępne pod adresem: https://euroislam. pl/krotki-przewodnik-po bliskim-wschodzie-2, [dostęp: 2 listopada 2023].
 
15.
Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Rada Bezpieczeństwa ONZ reaguje, wprost.pl, 11.11.2021 [online]. Dostępne pod adresem: https://www.wprost.pl/kryzys-n...- polsko-bialoruskiej-rada-bezpieczenstwa-onz-reaguje.html, [dostęp: 28 września 2023].
 
16.
Laskowski M., 2019, Straż Graniczna RP w systemie ochrony granicy państwowej Redakcja Naukowa, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa.
 
17.
Maciejewski J., 2022,Wewnętrzny front: Łukaszenki wojna informacyjna i kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej, PIW, Warszawa.
 
18.
Parczewski R., Borowczyk T., Stankowski D., 2021, Ochrona granicy państwowej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Studia de Securitate 11(2).
 
19.
Pieczyński M., 2022, Granica propagandy: Łukaszenka i Putin na wojnie hybrydowej z Polską, PIW, Warszawa .
 
20.
Polska Agencja Prasowa SA [online]. Dostępne pod adresem: https://www.pap.pl/aktualnosci... msw-finlandii-przygotowujemy-sie-do-zamkniecia-przejsc-na-granicy-z-rosja-rozmowy-nie, [dostęp: 5 stycznia 2024].
 
21.
Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej oraz Szefem Służby Celnej zawarte w dniu 11 października 2007 r. w sprawie współpracy oraz wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych Policji i Straży Granicznej przez Policję, Straż Graniczną oraz Służbę Celną, Dz.Urz.KGP.2007.20.153.
 
22.
Roszkowski J., Straż Graniczna widzi plaże na całym wybrzeżu. System ZSRN już działa, 2014 [online]. Dostępne pod adresem: https://gk24.pl/straz-graniczn...- zsrn-juz-dziala/ar/4615265, [dostęp: 5 stycznia 2024].
 
23.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) ,Dz.U.UE.L.2008.218.60.
 
24.
Rozporządzenie Rady (UE) 2021/1030 z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Dz.U. LI 224/I z 24.6.2021, CELEX: 32021R1030.
 
25.
Śląski Oddział Straż Granicznej w Raciborzu [online]. Dostępne pod adresem:https://www.slaski. strazgraniczna.pl/sm/aktualnosci/4896/Falszywe-paszporty.html, [dostęp: 25 sierpnia 2023].
 
26.
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu [online]. Dostępne pod adresem:https://www. slaski.strazgraniczna.pl/sm/aktualnosci/5697/Na-lotnisku-w-Katowicach-Pyrzowicach-nieustaja- proby-nielegalnego-przedostania-.html, [dostęp: 10 października 2003].
 
27.
Trojanowska-Strzęboszewska M., 2018, Strategie kontroli granicznych – uwarunkowania zmian oraz ich wpływ na naturę współczesnych granic, Pogranicze. Polish BorderlandsStudiem [online]. Dostępne pod adresem:https://scholar.google.pl/cita...= pl&user=ey5huPsAAAAJ&citation_for_view=ey5huPsAAAAJ:qxL8FJ1GzNcC [dostęp: 15 października 2023].
 
28.
UNCTAD, 2018, Economic Development in Africa. Report 2018. Migration for Structural Transformation, United Nations, New York–Geneva [online]. Dostępne pod adresem: https:// reliefweb.int/report/world/economic-development-africa-report-2018-migration-structuraltransformation? gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIrfXzgfCsggMV4Q-iAx33CAmcEAAY ASAAEgJDsPD_BwE, [dostęp: 1 września 2023].
 
29.
United Nations, 2018, World Economic Situation and Prospects, New York.
 
30.
Zarządzenie nr 49 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 kwietnia 2018, Dz. Urz. KGSG 2018.54.
 
31.
Zięba M., 2008, Zintegrowane podejście do kwestii migracji, [w:] Migracja – wyzwanie XXI wieku, (red.) Zięba M. [online]. Dostępne pod: https://www.kul.pl/files/602/p... Migr1_pl.pdf, [dostęp: 12 września 2023].
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top