PL EN
REVIEW PAPER
FUTURE TRENDS AS SOURCES OF THREATS IN THE MANAGEMENT OF THE STATE'S ECONOMIC SECURITY
 
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Zarządzania Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Gdański, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2023-12-07
 
 
Final revision date: 2024-01-07
 
 
Acceptance date: 2024-01-08
 
 
Publication date: 2024-01-08
 
 
Corresponding author
Rafał KOWALSKI   

Wydział Zarządzania Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Gdański, Armii Krajowej 101, 81-824, Sopot, Polska
 
 
SBN 2024;31(1): 57-82
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article attempts to discuss the area of managing threats to the economic security of a state, particularly in the context of identifying sources of threats arising from future trends, which is the aim of this work. The main research problem is formulated in the form of a question: which of the future trends may impact the fundamental categories of threats to the economic security of a state, and thus, which of these trends is the source of the mentioned threats. Specific issues include examining the current state of the scientific literature along with the definitional scope of the issue and the interpretation of the obtained results. In addressing the research problems, a hypothesis was formulated suggesting that a significant portion of future trends has or may have an impact on the economic security of the state in the future. This hypothesis was based on the author's analysis of the influence of a given trend on the studied area, categorizing whether a specific future trend affects a chosen dimension of the economic security of the state, and on the analysis of scientific research. The study employed various research methods, including the analysis of literature and source documents along with term definitions, evaluation and analysis of studied factors, synthesis – creating and interpreting data, deduction and induction methods to find answers to research questions. The conclusions presented in the article indicate that some future trends indeed have or may have an impact on the economic security of the state, sometimes on more than one category of this security dimension. Some future trends are not related to security and, therefore, are not the subject of the study. There are also future trends that reduce threats, so it can be said that they represent opportunities in managing the subject matter.
 
REFERENCES (14)
1.
Aleksandrowicz, T. R., 2020, Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI w wieku, Warszawa: Difin.
 
2.
Antczak, J., Mliczewska, D., Rapacki, Z., 2018, Państwo i jego bezpieczeństwo ekonomiczne. Aspekt teoretyczny i praktyczny, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
 
3.
Bralewski, A., 2018, Zagrożenia Bezpieczeństwa Ekonomicznego Polski, ZN SGSP 2018; 68 (4).
 
4.
Haliżak, E., 1997, Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w: Bobrow D.B., Haliżak E., Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
5.
Hatalska, N., 2023 infuture.institute – O instytucie [online]. Dostępne pod adresem: https://infuture.institute/o-n... [dostęp: 5 grudnia 2023].
 
6.
Księżopolski, K. M., 2004. Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania. Warszawa.
 
7.
Księżopolski, K. M., 2011. Bezpieczeństwo ekonomiczne. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 
8.
Limański, A., Drabik, I., 2013. Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym w warunkach niepewności, Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.
 
9.
Mazurkiewicz, M., 2021, Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wybrane aspekty., Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
10.
Michalski, B., 2021, Zmiana technologiczna jako wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego państw Grupy Wyszehradzkiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19 (2021),1.
 
11.
Nowak, E., Nowak, M., 2011, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa: Difin.
 
12.
Raczkowski, K., 2012, Zagrożenia i konsekwencje globalnego kryzysu finansowego w XXI wieku, w: Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 
13.
Rosati, D. K., 2017, Polityka Gospodarcza. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
14.
Stachowiak, Z. 2012, Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ujęcie instytucjonalne., Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top