PL EN
REVIEW PAPER
HUMAN POPULATION IN CONFRONTATION WITH NATURE - CONSIDERATION ON ISSUES THE SAFETY OF THE HUMAN SPECIES
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2022-06-16
 
 
Final revision date: 2022-06-28
 
 
Acceptance date: 2022-06-28
 
 
Publication date: 2022-06-28
 
 
Corresponding author
Marcin DĄBROWSKI   

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
SBN 2022;24(2): 97-122
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the article is to consider the past and the future of the human population in terms of species safety. In the initial part, attention was noticed how nature maintains balance, which was expressed in the form of reference to the equation of the Lotki-Volterra in the predator-victim model. A chart of the human species increment was presented at the time where the analysis method was defined by key points in history that directly affected the state of the population, while verifying To what extent, factors, such as armed conflicts, natural disasters, world hunger and pathogens epidemics, contribute to its reduction. The key element of the article is to draw attention to exceeding the critical state of the population in confrontation with the ability to play natural resources of Earth through excessive consumption, which will probably result in a global ecological disaster. The purpose of reflecting the scale of the threat was referred to events that have often happened in history and are called the great mass extinction of species, caused by cataclysms, climate change or exhaustion of the resource which is oxygen in the atmosphere. At a later stage of the article, global mortality rates, births and natural growth were reviewed, which allowed the population development forecast based on statistical data in individual regions. The analysis of characteristics for individual countries has contributed to the creation of certain conclusions and indications of steps that should be taken to minimize the threat of further uncontrolled population growth. As demonstrated in the content of the article, the lack of reaction will cause that the situation is likely to lead to irreversible consequences for the population, which may be the beginning of the next mass extinction in the history of mass extinction. The article is based on the analysis of commonly available statistics and research from various branches of science, with archival data from the last 100th anniversary.
 
REFERENCES (19)
1.
Bernaciak A., 2012, Zmiana stabilności a wzrost gospodarczy regionów Polski, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań. http://www.wbc.poznan.pl/Conte..._ Anna_doktorat.pdf [dostęp: 10.06.2022].
 
2.
Chmielewski P., 2012, Pochodzenie rodziny u homo sapiens, Kosmos, Problemy nauk przyrodniczych, Tom 61/2012, Numer 2 (295).
 
3.
FAO, 2022, Global Report on Food Crisises https://www.fao.org/3/cb9997en... [dostęp: 11.06.2022].
 
4.
GIS, 2021, Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych, Materiały edukacyjne, ISBN 978-83- 66830-27-1.
 
5.
Głąb H, Kępa M., 2010, Wielka epidemia na przestrzeni dziejów, Wszechświat, t. 111, nr 4 - 6/2010 Artykuły Ekologia 137.
 
6.
Główny Urząd Statystyczny, 2018, 100 lat Polski w liczbach 1918-2018, https://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/100-lat-polski-w-liczbach- 1918-2018,30,1.html [dostęp: 11.06.2022].
 
7.
Golubicka B., 2009, Problemy wyżywienia w krajach rozwijających się, Nr 124, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 
8.
Kłos L., 2014, Ślad ekologiczny jako nieekonomiczny miernik jakości życia społeczeństwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, Studia Ekonomiczne 2014/166. http://bazekon.icm.edu.pl/ bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171271065 [dostęp: 11.06.2022].
 
9.
Kowalewska A., 2019, Szóste wymieranie, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii, Tutoring Gedanensis 4(2) /2019. https://czasopisma.bg.ug. edu.pl/index.php/tutee/article/view/5880 [dostęp: 01.06.2022].
 
10.
Maziarka T., 2017, Powstanie człowieka - niektóre kontrowersje, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. https://czasopisma.upjp2.edu.p... [dostęp: 2.06.2022].
 
11.
Michalski M., 2017, Od I do IV Rewolucji Przemysłowej, Studia i Artykuły, Człowiek w cyberprzestrzeni 1/2017.
 
12.
Naphy W., Spicer A, 2006, Der Schwarze Tod. Die Pest in Europa, Essen, s. 30.
 
13.
Racki G., 2019, Wielkie wymierania i ich przyczyny, Instytut Paleobiologii PAN, Kosmos, problemy nauk biologicznych Tom 58/2009 Numer 3-4. https://bibliotekanauki.pl/api... c2f27ba4-3e19-4ebc-9d26-6eeb932b4ed3.pdf [dostęp: 07.06.2022].
 
14.
Rachwaniec-Szczecińska Ż., 2013, Synowie jedynacy i znikające córki, o pozycji kobiet w Chinach, Pisma Humanistyczne 9, 213-228.
 
15.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie listy organizmów patogennych oraz ich klasyfikacji, a także środków niezbędnych dla poszczególnych stopni hermetyczności, Dz.U.2002.212.1798.
 
16.
Rządowa Rada Ludnościowa, 2009, Biuletyn 54, PL ISSN 1642-5979, Warszawa https://bip.stat. gov.pl/files/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/135/1/1/bip_biuletyn_rrl_54.pdf [dostęp: 02.06.2022].
 
17.
Unicef, 2009, Sytuacja dzieci na świecie, Wydanie specjalne https://unicef.pl/content/down... 792/file/Raport%20UNICEF%20-%20Sytuacja%20dzieci.pdf [dostęp: 07.06.2022].
 
18.
Więckowski H., 2014, Polityka jednego dziecka i jej wpływ na strukturę demograficzną Chińskiej Republiki Ludowej. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zarządzanie Publiczne 1(25) /2014.
 
19.
Wackernagel M., 2021, The importance of resource security for poverty eradication, Nature Sustainability VOL 738/4.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top