PL EN
REVIEW PAPER
SOCIAL EMOTIONS REGARDING THE CONFLICT IN UKRAINE
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2014-05-15
 
 
SBN 2014;5(1): 383-401
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the results of surveys of students of the Military University of Technology on the conflict in Ukraine, in the context of their sense of personal safety and the emotions that are felt in relation to media reports on the matter. In a globalized world, the social shaping of emotion takes place mainly through the media. Globalization favors the formation of uncertainty. The authors assume that emotions have no less impact on attitudes than knowledge of reality. Study of the dynamics of emotions can produce interesting conclusions about social change.
 
REFERENCES (11)
1.
U. Beck, Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 1012.
 
2.
CBOC, komunikat z badań nr 35/2014; http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... [Pobrano: 9.11.2014].
 
3.
A. Damasio, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013.
 
4.
D. Doliński, M. Gamian-Wilk (red.), Przestrzenie manipulacji społecznej, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa 2014.
 
5.
Z. Herbert, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2005.
 
6.
 
7.
 
8.
 
9.
M. Janicki, W. Władyka, Do czego służy niepodległość, „Polityka” nr 45, 5-11.11.2014 r.
 
10.
M. Karwat, Manipulacja w polityce [w;], D. Doliński, M. Gamian-Wilk (red.), Przestrzenie manipulacji społecznej, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa 2014.
 
11.
D. Moïsi, Geopolityka emocji, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa 2012.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top