PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
SPOŁECZNE EMOCJE WOBEC KONFLIKTU UKRAIŃSKIEGO
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 15-05-2014
 
 
SBN 2014;5(1): 383-401
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiamy wyniki badań opinii studentów Wojskowej Akademii Technicznej na temat konfliktu na Ukrainie w kontekście ich poczucia bezpieczeństwa osobistego oraz emocji, które odczuwane są w związku z doniesieniami medialnymi w tej sprawie. W zglobalizowanym świecie kształtowanie społecznych emocji odbywa się głównie poprzez media. Globalizacja sprzyja powstawaniu niepewności. Autorzy artykułu zakładają, że emocje mają nie mniejszy wpływ na postawy niż wiedza o rzeczywistości, a nawet są od wiedzy niezależne. Badanie dynamiki emocji może przynosić interesujące wnioski na temat zmiany społecznej.
 
REFERENCJE (11)
1.
U. Beck, Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 1012.
 
2.
CBOC, komunikat z badań nr 35/2014; http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... [Pobrano: 9.11.2014].
 
3.
A. Damasio, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013.
 
4.
D. Doliński, M. Gamian-Wilk (red.), Przestrzenie manipulacji społecznej, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa 2014.
 
5.
Z. Herbert, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2005.
 
6.
 
7.
 
8.
 
9.
M. Janicki, W. Władyka, Do czego służy niepodległość, „Polityka” nr 45, 5-11.11.2014 r.
 
10.
M. Karwat, Manipulacja w polityce [w;], D. Doliński, M. Gamian-Wilk (red.), Przestrzenie manipulacji społecznej, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa 2014.
 
11.
D. Moïsi, Geopolityka emocji, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa 2012.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top