PL EN
REVIEW PAPER
THE ONION ROUTER (TOR) - A THREAT TO GLOBAL SECURITY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-11-07
 
 
SBN 2016;10(2): 287-302
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The information and IT revolution, as well as media events and campaigns related to the problem of protecting privacy on the Internet, determine the socio-economic reality of the modern world. The TOR network is the answer to the need to maintain the anonymity of an individual. The principles of operation and the possibilities of the TOR network, which it makes available to its users, have, however, led to the development of cybercrime in a new dimension. The subject of the article is the principles of TOR operation and pathological phenomena in this network. Its strong integration with the anonymous currency Bitcoin may in the future contribute to the emergence of new global threats.
 
REFERENCES (19)
1.
Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego,Difin, Warszawa 2014.
 
2.
Górka M., Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpieczeństwa państwa i społeczeństwaw XXI wieku, Difin, Warszawa 2014.
 
3.
Kostrzewa-Zorbas G., NATO w nowym środowisku strategicznym: cyberataki podlegająjuż art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, w: Studia Bezpieczeństwa Narodowego WATnr 6 Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo, WAT, Warszawa 2016.
 
4.
Kucharski K., Narzędzia anonimizujące działania w Internecie jako instrumentariumdo prowadzenia operacji informacyjnych w ramach wojny hybrydowej, w: PrzeglądBezpieczeństwa Wewnętrznego ABW – Wydanie specjalne – Wojna hybrydowa, ABW,Warszawa 2015.
 
5.
Szymankiewicz M., Bitcoin – wirtualna waluta Internetu, Helion, Gliwice 2014.
 
18.
ig6ndt6anbg2dimk.onion
 
19.
metrics.torproject.org
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top