PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI A PROBLEMATYKA EFEKTU CIEPLARNIANEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Globalizacji w Gliwicach
 
 
Data publikacji: 01-12-2013
 
 
SBN 2013;4(1): 381-397
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł powstał na podstawie autorskiej książki pt. Mitologia efektu cieplarnianego, wydanej przez Instytut Globalizacji w 2009 roku i wyróżnionej Templeton Freedom Award przez Fundację ATLAS w Waszyngtonie. Tytułowe zagadnienie dotyczy problemu zgodności głoszonej dla ogółu ideologii „efektu cieplarnianego” i zgodności z naukowymi dowodami określającymi wiedzę na temat zmian klimatycznych, z przełożeniem na działania polityczne i bezpieczeństwo państwa. Zdaniem autora, na podstawie racjonalnych dowodów można sądzić, iż głoszone tezy na temat ocieplania klimatu służą celom polityczno-ekonomicznym, a nie naszemu bezpieczeństwu. Autor uzasadnia swoje tezy, odwołując się do twierdzeń najważniejszych naukowych specjalistów w dziedzinie. Jak zauważa, przyjęcie ideologii „efektu cieplarnianego” przez polskich polityków może mieć zgubny wpływ dla polskiego rozwoju ekonomicznego i tym samym dla bezpieczeństwa kraju.
 
REFERENCJE (11)
2.
T. Blair, Get Real on Climate Change, (w:) „Te Observer”, 30.10.2005.
 
3.
A. Gore, Earth in the Balance, Penguin, New York 1992.
 
4.
A. King, B. Schneider, Te First Global Revolution, Pantheon, 1991.
 
5.
M. Strong, Earth Summit, Rio de Janeiro 1992.
 
6.
S. Tokarski, J. Janikowski, (w:) „Koncern” – Gazeta PKE S.A., nr 4/2005.
 
7.
„Te Impacts of Climate Change”, IPN 2004.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top