PL EN
Kontakt
 
Wszelkie pytania proszę kierować drogą mailową do redakcji lub Sekretarza Redakcji:

E-mail: sbn@wat.edu.pl
Sekretarz Redakcji: lukasz.kominek@wat.edu.pl


Adres do korespondencji:
Sekretariat Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności (p. 2.02 - II piętro)
Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2B
00-908 Warszawa
 
ISSN:2082-2677