PL EN
Międzynarodowa Rada Naukowa
 
prof. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (Polska)
prof. dr hab. Mykoła KUCZEREPA, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina)
prof. dr hab. Mirosław MINKINA, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska)
prof. dr inż. Juraj GRENČÍK, Uniwersytet Żyliński (Słowacja)
prof. dr. Zharas BERDENOV, Eurasian National University L.N. Gumilyov (Kazachstan)
prof. dr. Gideon BIGER, Tel-Aviv University (Izrael)
prof. dr. Alexandru ILIEŞ, University of Oradea (Rumunia)
prof. dr Maria Paola PAGNINI, University Cusano w Rzymie (Włochy)
prof. dr. Igor JELEN, University of Trieste (Włochy)
prof. dr. Vladimir KOLOSSOV, Russian Academy of Sciences (Rosja)
prof. dr. Jernej ZUPANČIČ, University of Ljubljana (Słowenia)
prof. Brian BUCKLES, The Eisenhower School for National Security and Resource Strategy (USA)
prof. Anca GHEORGHIU, Hyperion University (Rumunia)
prof. Irina JACKIVA, Transport & Telecommunications Institute w Rydze (Łotwa)
prof. Olegas PRENTOVSKIS, Vilnius Gedaminas University of Technology (Litwa)
prof. Mauro ROMANELLI, Parthenope University of Naples (Włochy)
prof. Eleftherios THALASSINOS, European Chair Jean Monnet, University of Piraeus (Grecja)
prof. Alexandra ZBUCHEA, The National University of Political Studies and Public Administration (Rumunia)
dr hab. inż. Gabriel NOWACKI, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (Polska)
dr hab. Jerzy STAŃCZYK, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (Polska)
dr hab. Jan WENDT, prof. UG, Uniwersytet Gdański (Polska)
dr hab. Włodzimierz FEHLER, prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska)
dr hab. Agnieszka BÓGDAŁ-BRZEZIŃSKA, Uniwersytet Warszawski (Polska)
doc. dr Petro HAWRYŁYSZYN, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina)
doc. dr Marian MUDRYJ, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina)
mjr rez. dr inż. Jarosław STELMACH, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie (Polska)
dr Daniel SILANDER, Linnaeus University (Szwecja)
dr Paweł STAWARZ, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 
ISSN:2082-2677