PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO JAKO WYMÓWKA DLA POLITYKI NEOPROTEKCJONIZMU ADMINISTRACJI PREZYDENTA TRUMPA
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 19-12-2018
 
 
SBN 2018;14(2): 439-449
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W marcu 2018 nowo wybrany Prezydent Stano w Zjednoczonych Donald Trump, zaskoczył s wiat wywołując wojnę handlową ze swymi największymi partnerami handlowymi. Na początek ogłosił on wprowadzenie 25% i 10% barier celnych na import stali I aluminium, W następnej kolejności zagroził objęciem cłami również importu europejskich samochodów i całej listy innych produktów, o ile partnerzy handlowi nie zaprzestaną nieuczciwych praktyk handlowych I nie obniżą własnych barier dla produktów amerykańskich. W artykule autor stara się wyjaśnić, dlaczego protekcjonistyczne posunięcia administracji amerykańskiej należy zdefiniować jako “neo-protekcjonizm”, oraz dlaczego i czy słusznie, oficjalne uzasadnienie podjęcia kroków protekcjonistycznych Prezydent Trump uzasadnia “zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego”.
 
REFERENCJE (16)
1.
Alford.R.P., The Self-Judging WTO Security Exception, (2011). Journal Articles. 330.. Retrieved from: https://scholarship.law.nd.edu... BBC NEWS (online edition), Trade wars, Trump tariffs and protectionism explained, 15 June 2018. Retrieved from: https://www.bbc.com/news/world....
 
2.
Beazley, D., Trade-and-national-security-risks. NATIONAL, April 23, 2018 . Retrieved from: http://nationalmagazine.ca/Art....
 
3.
Chang, H-J,, Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. Anthem Press, London 2002.
 
4.
Chang, H-J. Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism, Paperback,London2008.
 
5.
Global Trade, July 30, 2018.
 
6.
Ikenson,D,. (Forbes), Retrieved from: https://www.bbc.com/news/world....
 
7.
Independent, July 26, 2018.
 
8.
Johnson,H.G., Mercantilism: Past, Present and Future, “Journal of World Trade Law” 1974, No.1, pp. 10-16.
 
9.
List,F., The National System of Political Economy , J.B. Lippincott & Co., Philadelphia 1856.
 
10.
Ławniczak,R., Bariery pozataryfowe: narzędzia polityki handlowej i neoprotekcjonizmu lat siedemdziesiątych. Akademia Ekonomiczna (Zeszyty Naukowe –Seria II), Poznan 1975.
 
11.
Ławniczak,R., National Economic Security Implications of Foreign Direct Investment Within the Framework of „Reverse Globalization.STUDIA BEZPIECZEN STWA NARODOWEGO, No.4. WAT, Warszawa 2013, pp. 339- 362.
 
12.
Mints, P., Why a Misuse of the Trade Expansion Act of 1962 Could Lead to Higher Costs for US Solar Projects, RENEWABLE ENERGY WORLD, February 27, 2018.
 
13.
Politico, July 25, 2018.
 
14.
Sputnik, July 26, 2018.
 
15.
Tojo,J., What is neo (new) protectionism under WTO?January 6, 2017.IndianEconomy.net. Retrieved from: https://www.indianeconomy.net/....
 
16.
Yalcin,E.,Felbermayr,G., Kinzius,L., Hidden Protectionism: Non-Tariff Barriers and Implications for International Trade, ifo Institut, Munchen 2017, p.8.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top