PL EN
O Nas
 
Studia Bezpieczeństwa Narodowego to czasopismo naukowe, które wydawane jest nieprzerwanie od 2011 roku. W pierwszym roku swego istnienia czasopismo było półrocznikiem. Na przestrzeni lat 2012-2014 nasze pismo było rocznikiem. W latach 2014-2020 wydawane było ponownie w formie półrocznika. Natomiast od 2021 roku nasze czasopismo ukazuje się jako kwartalnik.

Studia Bezpieczeństwa Narodowego” są indeksowane przez Bibliotekę Narodową pod numerem ISSN: 2082-2677. Redakcja deklaruje, że wersja papierowa niniejszego czasopisma jest wersją pierwotną.

W czasopiśmie prezentowane są wyniki badań nad bezpieczeństwem, dotyczące zwłaszcza:

  • metodologii badań oraz teorii bezpieczeństwa,
  • organizacji i konfiguracji systemów bezpieczeństwa na poziomie samorządowym, państwa oraz międzynarodowym,
  • identyfikacji, analizy i ewaluacji zagrożeń,
  • metod i technik zapobiegania i reagowania na zagrożenia i sytuacje kryzysowe,
  • edukacji dla bezpieczeństwa,
  • historycznych, filozoficznych i normatywnych aspektów bezpieczeństwa,
  • interdyscyplinarnych zagadnień bezpieczeństwa,
  • kryptologii i cyberbezpieczeństwa.

Publikowane są również recenzje książek oraz artykułów naukowych.

Do publikacji w czasopiśmie są przyjmowane przede wszystkim artykuły naukowe z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o obronności. Publikowane są również artykuły z zakresu zarządzania, ekonomii, socjologii, psychologii, filozofii, politologii, historii, prawa, energetyki i informatyki, jeżeli przedstawiają badania związane z problematyką bezpieczeństwa oraz uzyskają aprobatę Redakcji.
 
ISSN:2082-2677