PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
PAŃSTWO OPIEKUŃCZE CZY BEZRADNE? OPINIE POLAKÓW NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA ZAPEWNIANEGO PRZEZ INSTYTUCJE PAŃSTWA
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-06-2016
 
 
SBN 2016;9(1): 79-97
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Funkcją państwa opiekuńczego jest minimalizowanie ryzyka związanego z zagrożeniami współczesnego świata. Jednak globalizacja zagrożeń, zwiększająca się kompleksowość środowiska wewnętrznego i zewnętrznego współczesnych państw sprawia, że ich funkcje opiekuńcze stają się niemożliwe do spełnienia. Artykuł zawiera analizę wyników badań opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków w różnych sferach funkcjonowania: ekonomicznego (rynek pracy), zdrowotnego (ocena instytucji ochrony zdrowia), oceny zagrożeń terrorystycznego, militarnego, ekologicznego etc.
 
REFERENCJE (16)
1.
Beck U., Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa,Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.
 
2.
Borkowski J., Człowiek zagrożony i niebezpieczny, Oficyna Wydawnicza „Żak”, Warszawa2011.
 
3.
Giddens A., Socjologia, Wydanie nowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 
4.
Komunikat z badań CBOS, nr 50/2015.
 
5.
Komunikat z badań CBOS, nr 18/2014.
 
6.
Komunikat z badań CBOS, nr 48/2014.
 
7.
Komunikat z badań CBOS, nr 107/2014
 
8.
Komunikat z badań CBOS, BS/111/2013.
 
9.
Marody M., Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Wyd. NaukoweSCHOLAR, Warszawa 2014.
 
10.
Pinker P., Zmierzch przemocy, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2011.
 
11.
Sprawozdanie z badań TNS, K.017/15.
 
12.
Sprawozdanie z badań TNS, K.072/15.
 
13.
 
16.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top