PL EN
Rada Redakcyjna
 
dr Krzysztof SZWARCRedaktor Naczelny
mgr inż. Małgorzata SKURA - Redaktor Merytoryczno-Językowy
mgr Łukasz KOMINEKSekretarz Redakcji

prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK - Przewodniczący Rady Redakcyjnej
dr hab. Adam KOŁODZIEJCZYK, prof. WAT
dr hab. Adam OSTANEK, prof. WAT
dr hab. Janusz ŚWINIARSKI, prof. WAT
dr hab. Jerzy ZALEWSKI, prof. WAT
dr inż. Michał WIŚNIEWSKI
dr Jakub ADAMKIEWICZ
dr Patrycja BRYCZEK–WRÓBEL
dr Małgorzata JAROSZYŃSKA
dr Paweł KAWALERSKI
dr Natalia MOCH
dr Justyna STOCHAJ
dr Krzysztof SZWARC
dr Arnold WARCHAŁ
dr Wioleta WEREDA
dr Jacek WOŹNIAK
 
ISSN:2082-2677