PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WDROŻENIE STANDARDU „LINK 16” PRZEZ POLSKIE SIŁY ZBROJNE A WPŁYW NA MOŻLIWOŚCI OBRONNE, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE ORAZ POSTRZEGANIE POLSKI JAKO CZŁONKA NATO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Systemów Informacyjno-Komunikacyjnych Sił Powietrznych RP
 
 
Data publikacji: 12-05-2015
 
 
SBN 2015;7(1): 103-116
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule ukazano historię powstawania TSTD (Taktycznych Systemów Transmisji Danych) na świecie, ich ogólną budowę i przeznaczenie w państwach będących członkami Paktu Północnoatlantyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem standardu LINK 16. Scharakteryzowano wpływ wdrożenia systemu LINK 16 w Siłach Zbrojnych RP na wzrost interoperacyjności Polski jako pełnoprawnego członka NATO, a tym samym zwiększenie zdolności obronnych, bezpieczeństwa państwa i umocnienie dobrego wizerunku Polskich Sił Zbrojnych na arenie międzynarodowej. Ponadto przedstawiono przykłady zastosowania TSTD w czasie ćwiczeń, w warunkach pokojowych oraz podczas rozwiązywania konuiktów na świecie.
 
REFERENCJE (13)
1.
ADatP-33 Multi-Link Standard Operating Procedures for Tactical Data Systems employing Link 16, Link 11, Link 11B, IJMS, Link 1 Link 4, and ATDL-1, Brussels.
 
2.
Exposé 2008 – The Foreign Minister Mr. Radoslaw Sikorski’s brief on the Polish Foreign Policy in 2008, Warsaw, 2008.
 
3.
Memorandum of agreement (MOA) between the Government of the Republic of Poland and Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation (HQ SACT) regarding the establishment and support of the NATO Joint Force Training Centre (JFTC) on the territory of the Republic of Poland, Brussels, 2005.
 
4.
NATO Standardization Office NATO STANAG 4175 Technical Characteristics of the Multi-functional Information Distribution System (MIDS), Volume 1, Brussels.
 
5.
NATO Standardization Office NATO STANAG 5501 Tactical Data Exchange – Link 1, Brussels.
 
6.
NATO Standardization Office NATO STANAG 5511 Tactical Data Exchange – Link 11, Brussels.
 
7.
NATO Standardization Office NATO STANAG 5516 Tactical Data Exchange – Link 16, Brussels.
 
8.
NATO Standardization Office STANAG 5522 Tactical Data Exchange – Link 22, Brussels.
 
9.
NATO Standardization Office NATO STANAG 5616 Standards for Data Forwarding between Tactical Data Systems employing Link 11/11B and Link 16, Brussels.
 
10.
www.datalinksolutions.net/dls.
 
11.
www.euromids.com.
 
12.
www.viasat.com.
 
13.
www.rockwellcollins.com.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top