PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
CO DALEJ Z OCHRONĄ JEDNOSTEK WOJSKOWYCH?
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 01-06-2016
 
 
SBN 2016;9(1): 301-315
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono rodzaje obiektów, urządzeń szczególnie ważnych dla obronności oraz interesu gospodarczego kraju i innych ważnych interesów państwa. Opisano rodzaje służb ochrony obiektów wojskowych oraz rodzaje służb ochronnych realizujących zadania w Siłach Zbrojnych RP. Zaprezentowano sposoby pełnienia służby wartowniczej przez etatowe pododdziały ochrony, oddziały wart cywilnych i specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych. Ukazano także problemy występujące w ochronie kompleksów wojskowych. Zwrócono szczególną uwagę na zadania ochrony realizowane na korzyść Sił Zbrojnych przez prywatnych przedsiębiorców. W części końcowej zaproponowano kierunki działania, które pozwoliłyby na podniesienie poziomu ochrony instytucji i jednostek wojskowych.
 
REFERENCJE (15)
1.
Dz.U. nr 114 z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 
6.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,13... zewnetrzne-niespelniaja-norm,wid,14824864,wiadomosc.html?ticaid=116558.
 
9.
Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych, Warszawa 2011 r.
 
10.
Koncepcja racjonalizacji systemu ochrony jednostek wojskowych wprowadzona decyzjąNr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie realizacjiprzedsięwzięć umożliwiających racjonalizację systemu ochrony jednostek wojskowych.
 
11.
Kotowski W., Ochrona osób i mienia − komentarz praktyczny, Wydawnictwo DomWydawniczy ABC, Toruń 2006.
 
12.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r.poz. 1099).
 
13.
„Polska Zbrojna” nr 3, Warszawa, 16 stycznia 2011 r.
 
14.
Stankiewicz H., Przemiany zachodzące w prywatnym sektorze ochrony w Polsce, „NaukiSpołeczne − Social-Sciences” 2(8) 2013 r.
 
15.
Zakrzewski J., Etyka zawodowa pracownika ochrony, Warszawa 2011.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top