PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
DZIAŁANIA POLICJI W KONTEKŚCIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI NARKOTYKOWEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY
 
 
Więcej
Ukryj
1
Komenda Miejska Policji w Kielcach, Policja, Polska
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Piotr Mateusz MAGDZIARZ   

Komenda Miejska Policji w Kielcach, Policja, Kielce, Polska
Data publikacji: 30-03-2022
 
SBN 2022;23(1)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy jest omówienie działań Policji w odniesieniu do zwalczania przestępczości narkotykowej wśród młodzieży. Scharakteryzowano miejsce, funkcje i zadania ustawowe Policji oraz miejsce tej formacji w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W kolejnej części pracy odniesiono się do wyjaśnienia podstawowych pojęć na płaszczyźnie analizowanego zagadnienia oraz ukazano uprawnienia i procedury stosowane przez Policję w postępowaniu z nieletnimi na przykładzie wybranych elementów. We współczesnym świecie narkotyki są uznawane jako jedno z poważniejszych zagrożeń społecznych. Oprócz tego, że stają się podłożem wielu patologii, są jednocześnie dochodowym interesem dla wielu zorganizowanych grup przestępczych. Powodów, dla których ludzie sięgają po środki psychoaktywne jest wiele. Począwszy od dążenia do redukcji stresu, poprzez zwykłą chęć, aż po namowy środowiska rówieśniczego oraz najbliższego otoczenia. Tego rodzaju związki chemiczne towarzyszą człowiekowi od momentu powstania wspólnoty pierwotnej i początkowo stosowane były jako środek łączności jednostki z bogiem, za sprawą swojego psychodelicznego i odurzającego oddziaływania na ośrodkowy układ nerwowy. Prawdziwy problem natury społecznej, ale również kryminalnej rozpoczął się w momencie, kiedy zarówno dilerami, jak również konsumentami narkotyków stali się coraz młodsi ludzie. Środki psychoaktywne dla młodzieży dostępne są praktycznie we wszystkich miejscach, gdzie przebywa. Są to restauracje, puby, dyskoteki, najbliższe sąsiedztwo, a nawet szkoła. Kolejnym poważnym problemem jest zmiana w preferencjach zażywanych przez młodych ludzi narkotyków. Swego czasu popularna była marihuana oraz haszysz, które uznawane są za tzw. narkotyki lekkie. Obecnie podobną popularnością cieszy się amfetamina, czy droż-sza kokaina. Narkotyki wraz z upływem czasu stają się dla młodych ludzi nie tylko nieodłącznym elementem weekendowych zabaw. Wraz z ich rozwojem, przejmowanie nowych ról społecznych środki psychoaktywne okazują się nieodzowne w szkole, a następnie w pracy.
ISSN:2082-2677