PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
DZIAŁANIA PRECYZYJNE – TERRORYZM
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 03-10-2011
 
 
SBN 2011;2(2): 295-303
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Sprowadzanie działań wojennych do wybranych przedsięwzięć noszących znamiona precyzyjnych „cięć skalpelem” powoduje nie tylko selektywne wykorzystanie technologii do walki zbrojnej, ale także podejmowanie tych działań spośród form walki zbrojnej, które są w stanie sprostać wyzwaniom chwili. Czyli być skuteczne na taką okoliczność. Stąd w miarę wzrostu znaczenia precyzyjnych uderzeń z wykorzystaniem najnowszych środków walki ze strony najbogatszych państw w skali globalnej nabierają znaczenia działania nieregularne, a w ich ramach działania precyzyjne, do których należy także terroryzm.
 
REFERENCJE (8)
1.
J. Ciechański, Prawo do interwencji zbrojnej w prawie międzynarodowym, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2/88.
 
2.
A. Filipek, Kultura bezpieczeństwa obywateli wobec zagrożeń terroryzmem, (w:) R. Jakubczak (red.), Działania nieregularne w erze globalizacji, WHP Siedlce 2011.
 
3.
R. Jakubczak, Działania precyzyjne i nietypowe, „Myśl Wojskowa”, nr 6/1991.
 
4.
Karta Narodów Zjednoczonych.
 
5.
J. Marczak, J. Pawłowski, O obronie militarnej Polski przełomu XX/XXI wieku, Warszawa 1995.
 
6.
K. Piątkowski, Informator dla żołnierzy, NATO, MON DS-W, Warszawa 1997.
 
7.
Przeciw terroryzmowi, „Polska Zbrojna” z 30.06.1993.
 
8.
R. Zubrzycki, Powracająca fala, „Polska Zbrojna”, nr 185, 1995 r.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top