PL EN
Dla Autorów
 

  • Praca nie odpowiada profilowi czasopisma.
  • Praca nie wnosi znaczącej nowej wiedzy ani wartości.
  • Praca nie przedstawia omawianych zagadnień w globalnym wymiarze.
  • Praca nie spełnia wymogów edycyjnych.
  • Jakość języka angielskiego pracy jest słaba.
  • Praca zawiera istotne błędy lub niedociągnięcia.
  • Wykorzystana jest niedostateczna bibliografia: nieaktualne pozycje, publikowane lokalnie wpisy, które nie są zawarte w bazie danych SCOPUS, Web of Science, ERIH PLUS (co najmniej 50% wpisów powinno być cytowanych w SCOPUS, Web of Science, ERIH PLUS; maks. 2 własne cytaty; maks. 50% własnych cytatów artykułów SBN).
 
ISSN:2082-2677