PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
IED – WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIE DLA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 
 
Data publikacji: 01-12-2017
 
 
SBN 2017;12(2): 305-333
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
IED – improwizowane urządzenia wybuchowe znane są od dziesiątek lat i były wykorzystywane w XX wieku. Ich dynamiczny rozwój przypada na okres ostatnich trzydziestu lat. IED stały się obecnie nowym narzędziem w rękach terrorystów i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państw Europy. W pierwszej części artykułu zaprezentowano charakterystykę IED, oraz ich podział będący doświadczeniem z okresu wojny w Iraku i Afganistanie. W dalszej części przedstawiono zagrożenie jakie niesie za sobą użycie IED w miejscach infrastruktury krytycznej w krajach europejskich.
 
REFERENCJE (14)
1.
AAP – 6 Słownik terminów i definicji NATO, 2014.
 
2.
Chmieliński M., Pałucha K., Zarys problematyki bezpieczeństwa transportu materiałów wybuchowychi przedmiotów z materiałem wybuchowym w portach Gdańska i Gdyni, „MateriałyWysokoenergetyczne” tom 7/2015.
 
3.
Doktryna AJP-3.15 (B) Allied Joint Doctrine for Countering − Improvised Explosive Device (CIED),May 2012.
 
5.
Klimentowski F., Niekonwencjonalne konstrukcje min pułapek oraz sposoby ich wykorzystaniaw Iraku, s. 7, Wrocław 2007.
 
6.
Materiały szkoleniowe „CIED”, kurs International Security Assistance Force, Afganistan 2010.
 
7.
Mazur L., IED bronią w rękach terrorystów (prezentacja), Świnoujście 2007.
 
8.
Michałowska G., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 1996.
 
9.
Piątkowski K., Wojna nowego typu?, [w:] „Polska w Europie” nr 1, III 2002.
 
10.
Saska P., Improwizowane urządzenia wybuchowe stosowane w konflikcie irackim, „SzybkobieżnePojazdy Gąsienicowe” (24) nr 1, 2009.
 
11.
Saska P., Klimentowski F., Kowalczyk P., Charakterystyka improwizowanych urządzeń wybuchowychstosowanych w konflikcie irackim, „Zeszyty Naukowe WSOWL” nr 1 (147), 2008.
 
12.
STANAG 2370, Inter-service improvised explosive device disposal operations on multinationaldeployments - a guide for operators, Edition C, Version 1, Volume I & II, 2014.
 
13.
Szubrycht T., Analiza podobieństw operacji militarnych innych niż wojna oraz działań pozwalającychzminimalizować zagrożenia asymetryczne, [w:] „Zeszyty Naukowe AMW”, nr 1 z 2006 (164).
 
14.
Weapons Technical Intelligence (WTI), Improvised Explosive Device (IED) Lexicon, Departmentof Defence USA, 06. June 2007, s. 35.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top