PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
KORELACJA KORZYŚCI I ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYCIA BSP
 
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Ośrodek Analizy Skażeń
 
 
Data publikacji: 15-05-2020
 
 
SBN 2020;17(1): 15-30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie korzyści i zagrożeń wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) zarówno w lotnictwie cywilnym, jak i Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących BSP przytoczono zakres odpowiedzialności operatorów dronów. Zwrócono uwagę na istotne zmiany legislacyjne, wprowadzone w ostatnim czasie. Problem główny określono następująco: jakie są benefity i zagrożenia BSP zarówno w lotnictwie cywilnym, jak i SZ RP? W artykule wyszczególniono wiele sytuacji użycia BSP w korelacji korzyści i zagrożeń. W odniesieniu do analizy zysków i strat zastosowania omawianych statków powietrznych, dokonano klasyfikacji środków zaradczych wraz z możliwościami ich racjonalnego wykorzystania. Mając na uwadze priorytet wykorzystania dronów w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem, uwzględniający absolutne zachowanie bezpieczeństwa wydzielonych stref przestrzeni powietrznej, wskazano możliwe ścieżki rozwoju systemów wykrywania i restrykcji prywatnego sektora BSP.
 
REFERENCJE (17)
1.
Instrukcja organizacji lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (IOL-2016), sygn. SPow. 20/2016, Warszawa 2016, Decyzja Nr 180/Szkol/DG RSZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 2.08.2016 r.
 
2.
Cymerski, J., Wiciak, K. (red.), 2005. Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia bezzałogowych platform mobilnych, Szczytno, WSPol.
 
3.
Regulamin lotów lotnictwa Sił Zbrojnych RP (RL-2016), sygn. SPow. 19/2016, Warszawa 2016, Decyzja Nr 179/Szkol/DG RSZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 2.08.2016 r.
 
4.
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich.
 
5.
Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2013 r., poz. 440).
 
6.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. z 2003 r. Nr 116, poz. 1090 z późn. zm.).
 
7.
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.
 
8.
www.armytimes.com (dostęp 10.05.2020).
 
9.
www.caci.com (dostęp 10.05.2020).
 
10.
www.caci.com/skytracker-technology-suite (dostęp 10.05.2020).
 
11.
www.cbsnews.com (dostęp 10.05.2020).
 
12.
www.drony.ulc.gov.pl. (dostęp 10.05.2020).
 
13.
www.leidensecurityandglobalaffairs.nl (dostęp 10.05.2020).
 
14.
www.nationalpost.com (dostęp 10.05.2020).
 
15.
www.nowemedia.org.pl (dostęp 10.05.2020).
 
16.
www.washingtonpost.com (dostęp 10.05.2020).
 
17.
Wytyczne nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Doc 9859, Dz. Urz. ULC poz. 64.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top