PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
KULTURA STRATEGICZNA WĘGIER W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA PO ZMIANACH USTROJOWYCH
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania/Instytut Bezpieczeństwa i Obronności/Zakład Systemów Bezpieczeństwa, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data publikacji: 25-05-2021
 
 
Autor do korespondencji
Olivér BALOGH   

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania/Instytut Bezpieczeństwa i Obronności/Zakład Systemów Bezpieczeństwa, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa, Polska
 
 
SBN 2021;20(2): 33-45
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem poniższego artykułu jest przeprowadzenie analizy na temat kultury strategicznej Węgier po zmianach ustrojowych. Poznanie węgierskiej kultury strategicznej jest niezbędne do zrozumienia decyzji strategicznych i politycznych dotyczących bezpieczeństwo dla sojuszników oraz partnerów politycznych. Węgierska strategia opiera się między innymi na położeniu geopolitycznym, doświadczeniach historycznych o sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej. Węgry są małym krajem, co uwarunkuje jego kulturę strategiczną. Kraj podobnie jak inne państwa w regionie po upadku Układu Warszawskiego jednoznacznie określił cel strategiczny - dołączenie się do struktury euroatlantyckiej. Najważniejszymi momentami okresu badanego jest zaproszenie do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 1999 roku oraz dołączenie do Unii Europejskiej w 2004 roku. W badanym okresie 1990-2020 zostało wydanych 5 strategii bezpieczeństwa narodowego. Dokumenty te są podstawą do analizy kierunku rozwoju, jak i współpracy w aspekcie bezpieczeństwa kraju. Węgry od zmian ustrojowych prowadzili pokojową politykę w regionie. Mimo zgrzytów historycznych ciągnących się od dwóch wojen światowych, traktaty pokojowe nie zostały głównym elementem kultury nienawiści i wrogości. Najnowsza strategia z 2020 roku wydana na początku pandemii Sars-CoV-2 jest jedną z najbardziej rozbudowaną od 1990 roku. Mimo 30 lat od zmianach ustrojowych nie można mówić o własnej kulturze strategicznej Węgier. Kraj o małej potencjale społeczno-gospodarczym w dobie globalizacji nie ma możliwości tworzenia własnej kultury strategicznej bez uwzględnienia otoczenia a także sojuszników i organizacji międzynarodowych działających w regionie. Wynika to między innymi z charakteru uchwalenia i pracy nad strategią. Analiza opiera się na analizach dokumentów strategicznych w okresie 1990-2020, a także literatury węgierskiej. Ze względu na analizy dokumentów i literatury można wywnioskować charakterystyczne cechy kultury strategicznej regionu Środkowej Europy, a także doświadczenia historyczne z czasów zimnej wojny i strefy wschodniej do której Węgry należą.
 
REFERENCJE (15)
1.
Chabasińska A., Warchał A., Pespektywy bezpieczeństwa w teorii i praktyce, Wyd. WAT, Warszawa 2019.
 
2.
Jagusiak B., Jagiełło-Tondera A. (red.), Język w dyskursie o bezpieczeństwie, Wyd. Elipsa, Warszawa 2020.
 
3.
Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2011.
 
4.
Pawłowski J. (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2010.
 
5.
Śmiałek W., Ewolucja wojen wielość uwarunkowań, Wyd. WAT, Warszawa 2019.
 
6.
Csiki T., A magyar stratégiai kultúra vizsgálatának eredményei, [online]. Dostępne pod adresem: http://old.biztonsagpolitika.h..._ vizsgalatanak_eredmenyei_-_biztonsagpolitika.hu.pdf, [dostęp 13.11.2020].
 
7.
Tálas P. Csíki T., „Nemzet és Biztonság”, nr 2 rocznik 2014, Wyd. NKE Szolgáltató Kft., Budapest 2014.
 
8.
Vojenské Rozhledy, Czech Military Review, Numer 3, Brno 2019.
 
9.
Nyzio A., Zmiana i ciągłość w polityce zagranicznej Węgier po 2004 r. [online]. Dostępne pod adresem: http://www.academia.edu/906512..._ polityce_zagranicznej_W%C4%99gier_po_2004_r [dostęp 13.11.2020].
 
10.
Tálas P., Csíki T., Magyarország új nemzeti biztonsági stratégiájáról, [online] Wyd. Stratégia Védelmi Kutatóintézet, Elemzések 2020/17. Dostępne pod adresem: https://svkk.uni-nke.hu/ document/ [dostęp 13.11.2020].
 
11.
Decyzja Parlamentu Węgier o podstawach polityki bezpieczeństwa i obrony, 27/1993. (IV. 23.), [online] Dostępne pod adresem: https://mkogy.jogtar.hu/jogsza... [dostęp 13.11.2020].
 
12.
Decyzja Parlamentu Węgier o podstawach polityki bezpieczeństwa i obrony, 94/1998 (XII.29). [online] Dostępne pod adresem: https://net.jogtar.hu/jogszaba.... OGY&cel=1%288%29&mahu=1&goto=28 [dostęp 13.11.2020].
 
13.
Decyzja Rządu o strategii bezpieczeństwa narodowego Republiki Węgierskiej, 2073/2004 (IV.15.).
 
14.
Decyzja Rządu o strategii bezpieczeństwa narodowego Węgier, 1035/2012 (II.21). [online] Dostępne pod adresem: https://2010-2014.kormany.hu/d... [dostęp 13.11.2020].
 
15.
Decyzja Rządu o strategii bezpieczeństwa narodowego Węgier, 1163/2020 (IV.21). [online] Dostępne pod adresem: https://net.jogtar.hu/jogszaba.... txt [dostęp 13.11.2020].
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top