PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
NAPŁYW IMIGRANTÓW EKONOMICZNYCH I UCHODŹCÓW DO KRAJÓW UE A PROBLEMY W KRAJACH PRZYJMUJĄCYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 02-07-2018
 
 
SBN 2018;13(1): 99-113
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Napływ imigrantów ekonomicznych i uchodźców do krajów Unii Europejskiej jest tematem niezamkniętym i ciągle badanym oraz poddawanym dyskusji. Problematyka uchodźcza jest przyczyną jednego z największych kryzysów w UE. Unia Europejska musi zmierzyć się z odmiennymi stanowiskami państw członkowskich odnośnie do przyjmowania uchodźców i imigrantów ekonomicznych. Kryzys imigracyjny wśród państw członkowskich dzieli Unię Europejską. Byłe i bogatsze kraje kolonialne są za przyjmowaniem uchodźców z powodu panującego w nich niżu demograficznego i innych względów, a w mniej rozwiniętych gospodarczo krajach panuje lęk przed obcą, odmienną kulturą oraz pojawiają się obawy przed problemami związanymi z bezpieczeństwem kulturowym i jego identyfikacją. W obecnej dekadzie imigracja do Europy nie jest pierwszą w historii. Imigracja jest stanem, który istniał w przeszłości w mniejszym i większym stopniu oraz będzie istniał w przyszłości. Możemy jedynie zapobiec niekontrolowanemu napływowi uchodźców poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań systemowych, ulepszając obecny system lub tworząc nowy, bardziej szczelny, wyposażony w szerszy wachlarz uprawnień i działania przeciwko terroryzmowi i nielegalnemu przekraczaniu granic UE.
 
REFERENCJE (12)
1.
Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne, red. L. Kacprzak, J. Knopka, Piła 2008.
 
2.
EUROSTAT (Europejski Urząd Statystyczny), oficjalna strona internetowa − http://ec.europa.eu/eurostat
 
3.
FRONTEX (Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na ZewnętrznychGranicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej) – oficjalna strona internetowa −http://frontex.europa.eu/
 
4.
Hoyle J.A., A Matter Of Framing: Explaining The Failure Of Post-Islamist Social MovementsIn The Arab Spring, DOMES: Digest Of Middle East Studies 25.2 (2016). AcademicSearch Complete. Web. 18 Nov. 2016.
 
5.
Jankiewicz J., Nowa skrajna prawica w wybranych państwach Europy Zachodniej, Toruń2007.
 
6.
Kawczyńska-Butrym Z., Migracje, wybrane zagadnienia, Lublin 2009.
 
7.
Kilar R., Francuski Front Narodowy, Kraków 2001
 
8.
Korotayev A., Zinkina J., Egyptian Revolution: A Demographic Structural Analysis,„Entelequia. Revista Interdisciplinar” 13(2011).
 
9.
Maryański A., Migracje w świecie, Warszawa 1984.
 
10.
Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, red.D. Lalak, Warszawa 2007.
 
11.
Procesy migracji w społeczeństwie otwartym, red. J. Nikitorowicz Jerzy, D. Misiejuk,Białystok 2009.
 
12.
UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców) oficjalnastrona internetowa − http://www.unhcr.org/
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top