PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
OCENA ELEMENTÓW POTENCJAŁU GOSPODARCZO-OBRONNEGO POLSKI I ZAGROŻENIA ZE STRONY SĄSIADÓW PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ W UJĘCIU EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2011
 
 
SBN 2011;1(1): 423-437
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski żył w latach 1888-1974. Pełnił liczne funkcje menedżerskie i publiczne: w latach 1926-1930 ministra przemysłu i handlu; w latach 1935-1939 wicepremiera i ministra skarbu; w latach 1945-1947 kierownika Delegatury Rządu do Spraw Wybrzeża. Kierował się zawsze naczelną ideą zapewnienia Polsce warunków trwałego rozwoju gospodarczego i zachowania jej niepodległości oraz umocnienia jej pozycji na arenie międzynarodowej. Miał cechy działacza gospodarczego i męża stanu, wyróżniał się wielką wiedzą i bogatą osobowością. Biorąc pod uwagę społeczno-ekonomiczne skutki I wojny oraz odzyskanie przez Polskę niepodległości, E. Kwiatkowski dokonał analizy i oceny wybranych czynników siły, położenia geopolitycznego Polski w okresie międzywojennym, stosunków Polski z sąsiadami oraz trafności wyboru sojuszników. Słuszność tych ocen została zweryfikowana w toku kampanii wojennej we wrześniu 1939 r.
 
REFERENCJE (19)
1.
E. Kwiatkowski, Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, Kraków 1932.
 
2.
E. Kwiatkowski, Fizyka gospodarczo-polityczna Polski, ,,Przemysł i Handel” 1918--1928.
 
3.
E. Kwiatkowski, Gospodarstwo Polski na przełomie 1936/1937r. Przemówienie naplenum Sejmu w dn. 01.12.1936 r., Warszawa 1936.
 
4.
E. Kwiatkowski, Istotne założenia w walce o nowy ustrój, Warszawa 1930.
 
5.
E. Kwiatkowski, Kryzys współczesny i zagadnienie odbudowy życia gospodarczego,Warszawa 1935.
 
6.
E. Kwiatkowski, Naród swej armii i sobie. Przemówienie pana wicepremiera i ministraskarbu inż. E. Kwiatkowskiego wygłoszone na posiedzeniu Ogólnopolskiego Komitetu Po-życzki Obrony Przeciwlotniczej w dn. 01.04.1939 r., ,,Polska Gospodarcza” 1939, nr 14.
 
7.
E. Kwiatkowski, Pięć tez gospodarczych nowej Polski, Katowice–Wrocław 1947.
 
8.
E. Kwiatkowski, Polska na morzu. Odczyt wygłoszony w auli Uniwersytetu Poznańskiegow dn. 02.12.1928 r., Warszawa 1928.
 
9.
E. Kwiatkowski, Polsko-gdańskie blaski i cienie, ,,Polska” 1969, nr 7.
 
10.
E. Kwiatkowski, Postęp gospodarczy Polski, Warszawa 1928.
 
11.
E. Kwiatkowski, Przez odrodzenie polityczne do powodzenia gospodarczego Polski.Odczyt wygłoszony przez pana wicepremiera i ministra skarbu E. Kwiatkowskiego nazebraniu OZN w Katowicach w dn. 24.04.1938 r., Katowice 1938.
 
12.
E. Kwiatkowski, Przez zjednoczenie ku potężnej Polsce. Przemówienie wygłoszonew dn. 16.10.1938 r. w Katowicach na zebraniu zorganizowanym przez okręg śląski OZN,Warszawa 1938.
 
13.
E. Kwiatkowski, Przemówienie pana wicepremiera i ministra skarbu inż. E. Kwiatkowskiego wygłoszone przez radio dn. 15.10.1935 r., ,,Polska Gospodarcza” 1935, nr 42.
 
14.
E. Kwiatkowski, Przemówienie pana wicepremiera i ministra skarbu inż. E. Kwiatkowskiego w Sejmie wygłoszone na posiedzeniu specjalnej komisji dla spraw pełnomocnictww dn. 25.10.1935r., ,,Polska Gospodarcza” 1935, nr 44.
 
15.
E. Kwiatkowski, Przemówienie pana wicepremiera i ministra skarbu E. Kwiatkowskiegow komisji budżetowej Senatu wygłoszone w dn. 25.02.1938 r., ,,Polska Gospodarcza” 1938,nr 10.
 
16.
E. Kwiatkowski, Śląsk i Pomorze. Przemówienie pana ministra przemysłu i handlu inż.E. Kwiatkowskiego w dn. 08.11.1930r., ,,Polska Gospodarcza” 1930, nr 37.
 
17.
E. Kwiatkowski, U narodzin Polski morskiej, ,,Polska” 1968, nr 11.
 
18.
E. Kwiatkowski, W walce z teraźniejszością o lepszą przyszłość gospodarczą, Warszawa1935.
 
19.
E. Kwiatkowski, Zarys dziejów gospodarczych świata, cz. 1, Od starożytności do wybuchuwielkiej rewolucji francuskiej, Warszawa 1947.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top