PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI NORMALIZACYJNEJ ZWIĄZANEJ Z OBRONNOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2013
 
 
SBN 2013;4(1): 131-140
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zawarto krótką charakterystykę dokumentów prawnych określających zasady organizacji i prowadzenia normalizacji związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa, w szczególności przez służbę normalizacyjną Ministra Obrony Narodowej. Odniesiono się także do możliwości prowadzenia prac normalizacyjnych z tego obszaru przez innych zainteresowanych ministrów. Zaakcentowano również wiodącą rolę Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, jako koordynatora tej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem organizowania prac w zakresie opracowywania przez Komitety Techniczne Polskich Norm z dziedziny „Obronność Wojskowość” oznaczonych symbolem PN-V.
 
REFERENCJE (5)
1.
Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji oraz akty i dokumenty wykonawcze do ustawy.
 
2.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz.U. Nr 239, poz.2038).
 
3.
http://www.wcnjk.wp.mil.pl/pl/... - zakładka „normalizacja” – 15.06.2013 r.
 
4.
http://www.pkn. pl/obronnosc-i-bezpieczenstwo-powszechne-0 – 17.06.2013 r.
 
5.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top