PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ROLA JEDNOSTEK PENITENCJARNYCH TYPU PÓŁOTWARTEGO I OTWARTEGO W PROCESIE RESOCJALIZACJI OSADZONYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Służba Więzienna
Data publikacji: 13-12-2018
 
SBN 2019;15(1): 429–438
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy autor przedstawił, na różnych płaszczyznach, różnice wynikające z typów zakładów karnych, w których skazani odbywają karę pozbawienia wolności. Różnice te w znaczący sposób wpływają na cały przebieg odbywania kary oraz szeroko rozumianej resocjalizacji, co w konsekwencji ułatwia im szybsze opuszczenie więzienia.
 
REFERENCJE (11)
1.
Hołda J., Prawo karne wykonawcze, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 
2.
https://pl.wikipedia.org/wiki/... [dostęp: 3 grudnia 2018 r.].
 
3.
https://www.sw.gov.pl/aktualno... [dostęp: 3 grudnia 2018 r.].
 
4.
https://www.sw.gov.pl/aktualno...- w-trzebini [dostęp: 3 grudnia 2018 r.].
 
5.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483).
 
6.
Machel H., Propozycja modelu ośrodka pracy skazanych dla młodocianych i dorosłych nie recydywistów (koncepcja, organizacja, wdrożenie i ocena), „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny”, 1983, Nr 3.
 
7.
Pospiszyl K., Resocjalizacja, Warszawa 1998.
 
8.
Reguły Minimalne Postępowania z Więźniami ONZ, 1957 r.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2016 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. 2016 poz. 1804).
 
10.
Ustawa Kodeks Karny Wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 90, poz. 557).
 
11.
Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 79, poz. 523).
 
ISSN:2082-2677