PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
SKANOWANIE I INNE NIEINWAZYJNE ŚRODKI KONTROLI POCZTY DYPLOMATYCZNEJ W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2011
 
 
SBN 2011;1(1): 385-400
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność nieinwazyjnej kontroli poczty dyplomatycznej w świetle prawa międzynarodowego. Prawo dyplomatyczne i konsularne zostało skodyfikowane w czterech konwencjach zawartych w ramach ONZ. Każdy z tych dokumentów zawiera postanowienia określające status poczty dyplomatycznej lub konsularnej i środków ich przenoszenia. Zwrócona zostaje również uwaga na jeszcze jeden ważny dokument przygotowany przez Komisję Prawa Międzynarodowego ONZ, a mianowicie na projekt z 1989 roku dotyczący statusu kuriera dyplomatycznego i poczty dyplomatycznej przesyłanej bez udziału kuriera. Jednak dokument ten dotychczas nie przybrał i prawdopodobnie już nie przybierze formy umowy międzynarodowej. Autor stara się wykazać, że formuła przyjęta w konwencji wiedeńskiej z 1961 roku nie wyklucza stosowania nieinwazyjnych środków kontroli poczty dyplomatycznej. Wskazuje również na kontrowersyjny charakter art. 28 projektu KPM ONZ będący jednym z głównych powodów, dla których dokument ten nie wyszedł poza stadium projektu umowy międzynarodowej.
 
REFERENCJE (25)
1.
J.F. ADDICOTT, The Status Of The Diplomatic Bag: A Proposed United States Position,“Houston Journal of International Law”, vol. 13, nr 2 z 1991.
 
2.
P.G. BARULIN, Status diplomaticzieskoj poczty i diplomaticzieskogo kuriera, „SovietYear-book of International Law” 1983, Moskwa 1984.
 
3.
J. CRAIG BARKER, The Abuse of Diplomatic Privileges and Immunities. A NecessaryEvil?, Aldershot  Brookfield USA  Singapore  Sydney 1996.
 
4.
W. CZAPLIŃSKI, A. WYROZUMSKA, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnieniasystemowe, Wyd. 2, Warszawa 2004.
 
5.
E. DENZA, Diplomatic Law. A Commentary on the Vienna Convention on DiplomaticRelations, 2nd ed., Oxford 1998.
 
6.
E. DENZA, Diplomatic Law. Commentary on the Vienna Convention on DiplomaticRelations, New York 1976.
 
7.
DzU Nr 48 z 1985 r., poz. 245.
 
8.
DzU Nr 13 z 1982 r., poz. 98.
 
9.
R. Higgins, UK Foreign Affairs Committee Report on the Abuse of Diplomatic Immunitiesand Privileges: Government Response and Report, “American Journal of InternationalLaw”, Vol. 80, No. 1/1986.
 
10.
L.T. Lee, Consular Law and Practice, 2nd ed., Oxford 1991.
 
11.
Ch.M. Nelson, “Opening” Pandora’s Box: Te Status of Diplomatic Bag in InternationalRelations, “Fordham International Law Journal”, vol. 12/1989.
 
12.
Status poczty dyplomatycznej. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003.
 
13.
J. Sutor, Status kuriera i poczty dyplomatycznej, „Nowe Prawo”, 4/1987.
 
14.
“ILC Yearbook” 1957, vol. I.
 
15.
“ILC Yearbook” 1957, vol. II.
 
16.
„ILC Yearbook” 1982, vol. II, część I.
 
17.
„ILC Yearbook” 1983, vol. II, część I.
 
18.
“ILC Yearbook” 1984, vol. II, część II.
 
19.
“ILC Yearbook” 1988, vol. II, część I.
 
20.
„ILC Yearbook” 1986, vol. I.
 
21.
„ILC Yearbook” 1988, vol. I.
 
22.
„ILC Yearbook” 1988, vol. II, część 1.
 
23.
„ILC Yearbook” 1989, vol. I.
 
24.
„ILC Yearbook” 1989, vol. II, część II.
 
25.
“Yearbook of International Law Commission” (dalej jako „ILC Yearbook”) 1989,vol. II, część 2.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top