PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
TERRORYZM LOTNICZY W ŚWIETLE KONWENCJI ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 13-12-2018
 
 
SBN 2019;15(1): 305-316
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Terroryzm lotniczy, mimo że jest jednym z największych zagrożeń dla transportu we współczesnym świecie, nie został zdefiniowany w prawie międzynarodowym. Artykuł przedstawia ewolucję zwalczania terroryzmu lotniczego przez prawo międzynarodowe na tle zachodzących zmian w samym zjawisku. Pięćdziesiąt pięć lat po przyjęciu pierwszej konwencji dotyczącej terroryzmu lotniczego jesteśmy świadkami dalszego rozwoju tej gałęzi prawa. Autor tekstu przedstawia obowiązujące już akty prawa międzynarodowego, przyjęte pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, wraz z nowymi, przyjętymi w Pekinie i w Montrealu, które są uzupełnieniem poprzednich. Próbuje też odpowiedzieć na pytanie, w jakim kierunku zmierza prawo międzynarodowe w kwestii zwalczania terroryzmu lotniczego, oraz zastanawia się, jaki może być rozwój tego terroryzmu.
 
REFERENCJE (10)
1.
Aleksandrowicz T., Liedel K., Zwalczanie terroryzmu lotniczego. Wybrane zagadnienia i źródła prawa międzynarodowego, Szczytno 2010.
 
2.
Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.
 
3.
Galicki Z., International multilateral treaties and terrorism, [w:] Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, red. K. Lankosz, M. Chorośnicki, P. Czubik, Bielsko-Biała 2004.
 
4.
Galicki Z., Terroryzm lotniczy w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 1981.
 
5.
Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001.
 
6.
Hołyst B., Terroryzm, Warszawa 2011.
 
8.
Walulik J., Pekińska reforma lotniczego prawa karnego – geneza, istota, rekomendacje, [w:] Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Poznań 2013.
 
9.
Wywiad M.A. Berezowskiego z Z. Galickim, Polski Rynek Transportu Lotniczego, http://www.prtl.pl/rozmowy_prt..., [dostęp: 30.12.2018 r.].
 
10.
Żylicz M., Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, Warszawa 2011.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top