PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WĘGIERSKI PROGRAM ROZWOJU ARMII I OBRONNOŚCI „ZRÍNYI 2026” JAKO ODPOWIEDŹ NA NOWE ZAGROŻENIA W REGIONIE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 13-12-2018
 
 
SBN 2019;15(1): 245-260
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł ma na celu przedstawienie uchwalonego w 2016 r. Węgierskiego Rządowego Programu Modernizacji Wojska „Zrínyi 2026”. Autor skupia się zarówno na zmianach technologicznych i w sprzęcie wojskowym, jaki i na zmianach organizacyjnych oraz strukturalnych. W tych ramach przedstawiona została analiza budżetu obronnego Węgier wraz z prognozami do roku 2024. Autor przekrojowo opisuje istniejącą od 1 stycznia 2019 r. strukturę wojskową Wojska Węgierskiego oraz adaptacje wynikające ze współczesnych zagrożeń w regionie.
 
REFERENCJE (11)
1.
Constitution of Hungary: [online], [access: 17.12.2018], http://libr.sejm.gov.pl/tek01/ txt/konst/wegry2013.pdf.
 
2.
CXIII National Defence Act, Hungarian Defence Forces and measures taken during the crisis states [online], [access: 17.12.2018], https://net.jogtar.hu/ jogszabaly?docid=A1100113.TV.
 
3.
Holló J.F., Isaszegi J., Négyesi L. (edit.), A Magyar Honvédség 170 éve, Wyd. Zrínyi, Budapest 2018.
 
4.
http://www.kormanyhivatal.hu/ official website of the Hungarian Government.
 
7.
NATO Summit guide, Brussels 2018, p. 310, https://www.nato.int/nato_stat... assets/pdf/pdf_2018_07/20180718_180711-summit-guide-brussels.pdf.
 
8.
Orosz Z., Szabó Szabóné A., Resperger V. (edit.), A Magyar Honvédség évkönyve 2016, Wyd. Zrínyi, Budapest 2017.
 
9.
Patyi A., Téglási A. (edit.), Államtan és a Magyar Állam szervezete, Wyd. NKE, Budapest 2013.
 
10.
Szenes Z., Honvédelem – védelempolitika, Wyd. Dialóg Campus, Budapest 2017.
 
11.
Wróblewski R., Wyrębek H. (edit.), Determinanty bezpieczeństwa militarnego, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2016.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top