PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WSPÓŁCZESNE GENERACJE BRONI OFENSYWNEJ I DEFENSYWNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 13-12-2018
 
 
SBN 2019;15(1): 261-274
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł porusza problem odróżnienia broni ofensywnej i obronnej w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego oraz jej wpływu na ewolucję wojen ze szczególnym uwzględnieniem czasów nowożytnych. Broń jądrowa zasługuje na szczególną uwagę ze względu na jej podwójny charakter – zarówno ofensywny, jak i defensywny, co spowodowało między innymi opracowanie strategii odstraszania. Co więcej, jej obecność w arsenale wielkich mocarstw powoduje, że polityka międzynarodowa jest znacznie bardziej rozważna, a klasyczna, terytorialna koncepcja bezpieczeństwa straciła na znaczeniu. Analizując najważniejsze źródła zagrożeń militarnych, autorka konkretyzuje swoje refleksje na przykładzie Polski i jej współczesnej sytuacji w omawianych kwestiach. Głównym problemem badawczym poruszonym w tym artykule jest pytanie – jaki jest wpływ nowoczesnych generacji broni na politykę międzynarodową w kontekście bezpieczeństwa wojskowego?
 
REFERENCJE (13)
1.
Achen C.H., Rational Deterrence Theory and Comparative Case Studies, World Politics, 1989, no. 2.
 
2.
Allan C.T., Extended Conventional Deterrence, “The Washington Quarterly”, 1994, no.
 
3.
Balcerowicz B., Bezpieczeństwo militarne, skrypt wykładu, materiały niepublikowane, Uniwersytet Warszawski, 2010.
 
4.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warsaw, 2013.
 
5.
Dąbrowski M., Broń precyzyjna nie wystarczy, Defence24.pl dostępne w Internecie: https://www.defence24.pl/bron-..., access: 12.11.2018.
 
6.
Evera S.V., Causes of War, Power and the roots of Conflict, Cornell University Press, Ithaca, 1999.
 
7.
Gilpin R., War and changes in world politics, Cambridge University Press, 2009.
 
8.
Glaser Ch.L., Realists as Optimists. Cooperation as Self-Help, International Security, 1994/1995, no. 3.
 
9.
Herz J., The Rise and Demise of the Territorial State, “World Politics”, 1957, no. 4.
 
10.
Huth P.K., Extended Deterrence and the Prevention of War, New Haven, Yale University Press, 1988.
 
11.
Jervis R., Cooperation under Security Dillema, “World Politics”, 1978, no. 2.
 
12.
Jervis R., The illogic of American Nuclear Strategy, Ithaca, Cornell University Press, 1984.
 
13.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Akademia Obrony Narodowej, Warsaw 2011.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top