PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE ORAZ SPOŁECZNE POLSKI W PROGRAMACH LEWICOWYCH PARTII POLITYCZNYCH W LATACH 90. XX WIEKU
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 07-11-2016
 
 
SBN 2016;10(2): 319-339
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł ma charakter retrospektywny. Autorzy ukazuje stanowiska lewicowych partii politycznych w kwestii przebudowy systemu ekonomicznego Polski w początkowym okresie transformacji. Analizuje pomysły tych ugrupowań dotyczące bezpieczeństwa gospodarczego oraz społecznego Polski. Artykuł charakteryzuje się tym, że baza źródłowa jest świadomie ograniczona do dokumentów i publikacji będących jak najbardziej zbliżonych czasowo do opisywanych wydarzeń, a niektóre z źródeł stanowią wręcz kronikarski zapis ówczesnych koncepcji. Pozwala to na indywidualną ocenę tych procesów, unikając zarazem licznych dzisiejszych ocen i analiz dotyczących opisywanego okresu. W rzeczy samej, niektóre źródłowo podjęte tematy są chronologiczne w stosunku do rozwijających się treści i zainteresowań. W opinii autorów, takie podejście umożliwia metodyczną ewaluację opisywanych procesów na bazie opisywanych faktów, ukazanych całościowo i syntetycznie. Umożliwia to równocześnie obserwację procesów i skutków przemian. W tym sensie właśnie problematyka bezpieczeństwa narodowego ukazana jest przez determinanty, które bazują na odpowiednim fundamencie, w tym wypadku społeczno-politycznym.
 
REFERENCJE (19)
1.
Antoszewski A., Herbut R. (edits.), Leksykon politologii, Wrocław 1997.
 
2.
Bernstein E., Evolutionary Socialism, transl. by Edith C. Harvey, https://www.marxists.org/refer...
 
3.
Cordell K., Poland and the European Union, Routledge, London & New York 2000.
 
4.
Deklaracja Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej (Declaration of the Social democracyof the Polish Republic), Warszawa 1994.
 
5.
Dokumenty programowe, uchwalone przez XXV Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej(Program Documents, approved by the XXV Congress of the Polish Socialist Party), Warszawa– October 1990.
 
6.
Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Interwencjonizm państwa na rynku, „Monografiei Opracowania IFGN SGH”, Warszawa 1994.
 
7.
Gilens M. and Page B.I., Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups,and Average Citizens, [in:] “Perspectives on Politics”, Volume 12, Issue 3, AmericanPolitical Science Association, September 2014.
 
8.
Gowan P., The Global Gamble. Washington’s Faustian Bid for World Dominance, Verso,London, New York 1999.
 
9.
Herbut R., Parties and the Polish party system: the process of structuring the politicalspace, [in:] Karl Cordell, Poland and the European Union, Routledge, London & NewYork 2000.
 
10.
Hlousek V., Kopecek L., Origin, Ideology and Transformation of Political Parties: EastCentraland Western Europe Compared, Routledge, London and New York 2010.
 
11.
Jakóbik W. (edit.), Zmiany strukturalne: Gospodarka i społeczeństwo, Instytut StudiówPolitycznych PAN, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1995.
 
12.
Klosko G., Democratic Procedures and Liberal Consensus, Oxford University Press,New York 2003.
 
13.
Langguth G., In Search of Security. A Socio-political Portrait of Today’s Germany, PraegerPublishers, Westport, CT 1995.
 
14.
Markowska E., Szostak M. (edit.), Państwo wobec zacofania i rozwoju, SGH, Warszawa1991.
 
15.
Program Społeczno-Gospodarczy Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (Social--Economic Program of the Social Democracy of the Republic of Poland), Warszawa − Maj1991.
 
16.
Skarzyński R., Liberałów polskich siedem grzechów głównych, [in:] Res Publica − Nowa,nr 2, 1994.
 
17.
SLD, Nasz program dla Polski (SLD, Our Program for Poland), Warszawa – May 1993.
 
18.
Słodkowska I., Programy partii i ugrupowań parlamentarnych 1989-1991 [part 1 & 2],Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1995.
 
19.
Uchwała Programowa przyjęta przez Pierwszy Kongres Unii Pracy (Program Decreeapproved by The First Congress of Labor United), Warszawa − January 1993.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top