PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
SPOŁECZNO-POLITYCZNE BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W LATACH DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH W PROGRAMACH POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO I KONFEDERACJI POLSKI NIEPODLEGŁEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 12-05-2015
 
 
SBN 2015;7(1): 209-223
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rozważając zakres przemian, jakie się dokonały w interpretacji zagrożeń dla Polski po przemianach systemowych w 1989 r., warto przypomnieć początki budowania poczucia bezpieczeństwa, co miało miejsce nie tylko w odniesieniu do spraw wojskowych, politycznych i instytucjonalnych, lecz także w równym stopniu wyrażało się w zaangażowaniu w sferze społeczno-ekonomicznej poszczególnych partii politycznych. To w tych przestrzeniach doktrynalnego planowania bezpieczeństwa dominowały polityczne dyskusje. Autorzy przez pryzmat dwóch partii politycznych – PSL i KPN – przypominają niektóre bardziej wyraziste programy polityczne lat 90. XX w., chociaż niekoniecznie dobrze znane w sensie ogólnym, ale mające wkład w proces myślenia o sferach bezpieczeństwa państwa. W chwili gdy były one koncypowane, nie można było praktycznie potwierdzić ich znaczenia, dopiero obecnie, po dokonaniu analizy, można zauważyć, że programy te były nierzadko życzeniowe, ale też pokazują proces ewolucji systemowej na poziomie szeroko ujętego myślenia o bezpieczeństwie państwa.
 
REFERENCJE (6)
1.
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Interwencjonizm państwa na rynku, „Monografie i Opracowania IFGN SGH”, Warszawa 1994.
 
2.
W. Jakóbik (red.), Zmiany strukturalne: gospodarka i społeczeństwo, Instytut Studiów Politycznych PAN, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1995.
 
3.
E. Markowska, M. Szostak (red.), Państwo wobec zacofania i rozwoju, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1991.
 
4.
R. Skarzyński, Liberałów polskich siedem grzechów głównych, [w:] „Res Publica Nowa”, nr 2, 1994.
 
5.
I. Słodkowska, Programy partii i ugrupowań parlamentarnych 1989-1991 [część 1 i 2 ], Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1995.
 
6.
Polskie Stronnictwo Ludowe: Żywią, bronią, gospodarują − dokumenty programowe, Warszawa 1993.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top